Lufttätshetsprovning i Dalarna

Få hjälp med täthetsprovning i Dalarna


Har du fritidshus eller hus Borlänge, Falun, Hedemora och Rättvik? Vår utgångspunkt är hela Dalarna. Med andra ord: Du kan få hjälp med provtryckning för att undersöka fastigheters klimatskal från Älvdalen, Sälen, Malung till Avesta – och självklart alla orter däremellan.

Sedan 2017 erbjuder Mät & Byggprojekt i Viksbergs AB lufttäthetsmätningar i hus och fastigheter som fungerar som permanentboende såväl som fritidshus. Vi tar även uppdrag inom offentlig verksamhet, främst LLS-boende, skol- och förskolefastigheter.

Hos oss kan du få hjälp med hus under produktion såväl som färdiga byggnader med uppvärmningsproblem. En provtryckning är alltid en smart investering.
  • Vid nybyggnationer är provtryckning en garanti att du får kvalitet och hållfasthet i husets klimatskal.
  • Då får du en optimal energiförbrukning och minskar risken för fuktskador och problem med uppvärmning av bostaden.
  • Att göra provtryckningen tidigt i processen gör att du som ansvarig byggherre eller ansvarig snickare kan upptäcka brister i tid och undvika onödigt reparationskostnader.
Att behöva riva en vägg på grund av att det skyddande plasthöljet inte är tätt eller att elledningar inte har tätats rätt vid genomföringar därmed släpper genom kalluft tar tid och kostar pengar att justera. Med en lufttäthetsundersökning får du fakta som visar verkligheten.

Hos oss innebär en lufttäthetsundersökning alltid läckagesökning med hjälp av undertryck och vid rätt temperaturskillnader inomhus och utomhus används även värmekamera. Vid behov görs även en manuell genomgång med hjälp av rök för att hitta läckor. Allt görs av en RISE-diplomerad och termografikcertifierad lufttäthetsprovare.

Vi täthetsprovar ditt hus i trakterna kring Borlänge, Falun, Leksand, Rättvik, Avesta och Mora


En täthetsprovning ligger endast i ditt intresse som privatperson!
Det är inte säkert att din hantverkare eller din husleverantör kommer att uppmuntra till provtryckning. Det är ett steg som kontrollerar kvaliteten i hantverket och byggnationen som helhet, och det kan göra att brister i tätning eller konstruktion upptäcks. Om du gör det i god tid kan du ålagga leverantören eller hantverkarna ansvar att åtgärda felen.
​​​​​​​
Om lufttäthetsprovning görs sent i processen är det mer omfattande arbete att åtgärda, och det kan bli svårare för dig att hävda garanti på arbetet. Att göra åtgärder på husets klimatskal kan innebära omfattande åtgärder om hela huset är färdigställt i övrigt.

Viktig uppföljning efter lufttäthetsprovning


​​​​​​​Efter provtryckningen och undersökningen av eventuella brister får du en muntlig genomgång om hur värdena ser ut. Finns det läckage och brister så får du goda råd om hur dessa åtgärdas bäst.

I varje uppdrag ingår också en sammanställning av de data som verifierar att energiberäkningen överensstämmer med verkligheten. I de fall där det inte finns några läckor är detta viktigt underlag vid slutbesiktning och fastställer husets energiberäkning, men också information som fungerar som säljmaterial vid husförsäljning.

I rapporten tas också eventuella läckage upp. I många fall kan läckage tätas och åtgärdas i samband med undersökningen, men i de fall det inte är möjligt får du även dessa brister dokumenterade i rapporten.

Allt för att du ska få så mycket fakta som möjligt för att kunna optimera energiförbrukning i huset och ha kontroll på konstruktion och funktioner som rör uppvärmning och isolering.  

Få goda råd och kostnadsfri offert för att provtrycka ditt hus


En korrekt lufttäthetsprovning gör nytta. Den visar hur fastigheters inomhusmiljö kommer att fungera, om det är hus under uppbyggnad, eller fungerar, om det är en fastighet som redan har uppvärmningsproblem.
  • Det är en investering som ger trygghet, men också kan vara en hjälp i ett pågående projekt eller se till att du fattar rätt beslut inför en större renovering.
  • Med dagens byggteknik blir isolering och täta hus allt viktigare för att nå låg energiförbrukning och för att kunna utnyttja moderna uppvärmningslösningar optimalt.
  • En lufttäthetsprovning är ett användbart redskap i den processen.

Hos oss får du alltid en kostnadsfri offert inför varje uppdrag. Har du frågor eller vill diskutera problem med luftläckor, och kanske boka en lufttäthetsprovning – kontakta oss!

När du behöver provtrycka hus i Dalarna – ring oss!

Kontakt 

​​​​​​​
Mät & Byggprojekt i Viksberg AB
info@mobyggprojekt.se
​​​​​​​
​​​​​​​
Emil Rahmberg
​​​​​​​073-2544557