Lufttäthetsprovning – en garanti för bättre husuppvärmning och inomhusklimat

Vad är Lufttäthetsprovning?

Hur bra håller ditt nybyggda hus värmen? Är det tätt där det ska vara tätt? Eller sipprar värme ut på fel ställen eller saknas det isolering? Genom en lufttäthetsprovning får du snabbt och enkelt en bra bild av hur det viktiga klimatskal fungerar. Klimatskalets uppgift är att ska skapa bra ventilation, skydda mot fukt och stödja en effektiv energiförbrukning fungerar i ditt hus. ​Med ett test av lufttätheten i huset, där bland annat en provtryckning av huset görs, hittar du eventuella läckor och problem. 

Måste du göra lufttäthetsprovning?

Nej, det finns inget tvång att göra en kontroll av klimatskalet och säkra upp att ett nybyggt hus inte har läckor eller värmeförluster som beror på läckor. Men det kan kosta att inte göra det. Under en byggnation av ett nytt hus finns det ett utmärkt tillfälle att kontrollera att husets klimatskal är tätt och håller hög funktion.

​​​​​​​Genom att göra lufttäthetsprovning förebyggande är du som byggherre säker på att du lämnar över ett byggprojekt där uppvärmningen är effektiv och håller kvalitet. Som husköpare vet du att klimatskalet fungerar tillfredsställande och att du har en avsevärt minskad risk för kallras, värmeläckor och mögelangrepp. Dessutom får du en energianvändning som i högre grad stämmer överens med energiberäkningen. Att göra en lufttäthetsprovning är en liten investering för att säkra ditt hus välmående och säkra en effektiv uppvärmning.

Skicka in en intresseanmälan och få kostnadsfri offert

Vill du se mer av våra arbeten? kolla in vårt Galleri!

Hur går en lufttäthetsprovning till?

Målet med en lufttäthetsprovning är att hitta läckor där värme tar sig ut och fukt kan ta sig in. Med läckor ökar energiförbrukningen och huset exponeras i högre grad för mögel- och fuktangrepp. Dessutom påverkas dina uppvärmningskostnader.

​​​​​​​Under en lufttäthetsprovning finns det i princip tre metoder som används: undertryck, värmekamera och manuell sökning. Vid en temperaturskillnad på mer än fem grader mellan utomhus- och inomhustemperatur kan en värmekamera också användas för att hitta läckor, men det allra vanligaste är att efter analysen av lufttäthetsprovningens resultat göra en manuell genomsökning för lokalisera och åtgärda alla eventuella läckor.

Inför testet får du ett underlag med information om hur hantverkare kan förbereda och täta upp inför lufttäthets-provningen. Det sparar tid och ger större förståelse för hur arbetet går till. Vill du boka en tid – och få veta mer? Fyll i formuläret här bredvid.

Innan provtryckningen startar tätas alla naturliga öppningar och genomföringar i huset.

Några exempel är:
  • Freshventiler och fönsterventiler
  • Avluftaren på luftvärmepumpar
  • Ute- och avluft på FTX-aggregat
  • Samtliga kanaler för husets ventiler och ventilationsdon
  • Samtliga kanaler med frånluftsdon vid bergvärme med frånluftsfläkt på vind eller tak.
  • Im-kanalen i kök
  • Rör för vattenutkastare, det vill säga vattenkran monterad utomhus på vägg.
  • Avloppsrör och avloppsbrunnar. Undantag vid vattenlås, då behövs ingen tätning.
  • Kanal för uteluft till braskaminen.

är det bra att göra en lufttäthets-provning i ett gammalt hus?

Det är sant att luftätthetsprovning ofta görs vid nybyggnation, både på offentliga fastigheter och privata hus, men det utsluter inte att även ett äldre hus är aktuella. Genom att göra en lufttäthetsprovning i ett äldre hus kan kallras, kalla golv och andra tecken på att isolering och uppvärmning inte fungerar effektivt undersökas. Inför renovering ger det en bättre bild vad brister finns och information om hur problemen snabbast åtgärdas. Vid äldre hus används främst termografi med värmekamera, men också provtryckning. Vill du se vilka typer av hus vi har arbetat med?

I Vilka typer av fastigheter kan man göra en lufttäthetsprovning?

En lufttäthetsprovning är en garanti och ett bevis på att klimatskalet är tätt. Det gör att du som byggherre har en försäkring på att huset är byggt korrekt och att du som snickare och hantverkare har en kvalitetsstämpel på ditt arbete. För dig som köper ett hus som är lufttäthetstestat är det ytterligare en vetskap om att du gör ett tryggt köp och det blir lättare att få en korrekt uppfattning om uppvärmningskostnader. Idag arbetar Mät & Byggprojekt i Viksbergs oftast med nybyggnationer eller nyligen byggda hus med uppvärmningsproblem, men skolor eller förskolor samt offentliga byggnader är också uppdrag som vi kan hjälpa till med. Kontakta oss för mer information!


Vad kostar en lufttäthetsprovning eller provtryckning av hus?

Det är en liten investering med tanke på de omkostnader en reparation längre fram kan innebära, eller den summan du betalar för en högre energianvändning på grund av brister och läckor i husets klimatskal. Att elda för kråkorna är dyrt. Det finns inget fast pris för lufttäthetsprovning, utan kontakta oss för offert.


När är det bäst att göra lufttäthetsprovning?

När det gäller nybyggnationer är det bäst att göra en lufttäthetsprovning när klimatskalet är klart och VVS-arbeten
samt elektricitet är dragen, men innan innerväggar och tak är färdigställda. Det optimala skedet vid nybyggnationer, är att göra en lufttäthetsprovning när vinden är isolerad men plastfolien eller ångspärren i tak och väggar är ogipsad. Det ger också bäst utrymme och möjlighet att täta upp läckor och andra svagheter i klimatskalet.

Det kan också vara en god idé att göra en provtryckning i ett senare skede. Då främst för att säkerställa att inget har hänt med exempelvis plastfolien eller ångbromsen under arbetet med att färdigställa innerväggar. 


Vad innebär täthetskontroll?

Det är en kontroll som syftar till att se till att klimatskalet är tätt och betyder i princip en lufttäthetskontroll. Genom att använda undertryck kan läckor i klimatskalet upptäckas, och genom det också åtgärdas. Med en täthetskontroll minskar risken för att fukt och vatten tar sig in i husets isolerande lager och kan göra åverkan på bärande konstruktion samt orsaka mögelangrepp. Vill du veta mer?

Hur använder du lufttäthetsprovning för att kontrollera energiberäkning?

Alla nybyggda hus idag ska ha en energiberäkning där den som är byggherre ansvarar för att beräkningen är korrekt. Det betyder också att byggherren kan garantera det mått på lufttäthet som anges stämmer. Genom att provtrycka huset eller fastigheten får du en verklig bild av vad statusen i huset är och om energiberäkningen ​​​​​​​håller vad den lovar. Det är en liten investering som kan göra att du sparar kostnader i form av renovering, tilläggsisolering eller byggjusteringar bara något år efter att huset har kommit i bruk. 
​​​​

Hur väljer du lufttäthetsprovare?

Det första du ska titta på är vilken utbildning och teknik som används vid lufttäthetsprovning. Hos oss på Mät & Byggprojekt i Viksberg får du den senaste tekniken och alltid en certifierad och diplomerad lufttäthetsprovare. Vi är utbildade via RISE och ITC, båda ledande forsknings- och utbildningsinstitutioner när det handlar om energi och termografi.

​​​​​​​Mät & Byggprojekt är ett av 40 företag som har diplomerade och certifierade lufttäthetsprovare enligt SS‑EN ISO 9972:2015. Vi har dessutom certifiering inom termografi Level 2, ISO 18436-7 via ITC. Tänk också på att det finns fördelar med att ta in en oberoende leverantör som inte har bindningar till vare sig husleverantörer eller byggföretag.

​​​​​​​För oss är det viktigt att leverera en ärlig mätning som ska kunna användas för att förbättra husets eller byggnadens funktion och kondition. För oss är det självklart att vara obereonde.
Har du frågor om hur en korrekt genomföring ser ut? Eller vill veta mer varför tätning med hjälp av fogskum kan orsaka luftläckor? Fråga oss om hur du bygger lufttätt. När du beställer en lufttäthetsprovning ingår även byggteknisk rådgivning. Välkommen!