Lufttäthetsprovning av klimatskal

Vi hjälper dig med lufttäthetsprovning av klimatskalet.
​​​​​​​
​​​​​​​
Lufttäthetsprovningar eller provtryckning av fastigheten är ett perfekt verktyg för att upptäcka läckage i klimatskärmen i byggskedet. 

Byggherren har anvaret att se till att byggregler och värderna i energiberäkningen stämmer för fastigheten. Även för att bekräfta lufttäthetstalet i energiberäkningen. Detta görs lättast med lufttäthetsprovnig eller så kallad provtrycking med läckagesökning. Det innebär i korthet att vi monterar en fläkt i en dörr och sätter huset i under och/eller övertryck och letar läckage i klimatskärmen. Därefter görs ett sluttest som visar hur mycket luft som läcker genom klimatskärmen vid 50 +-Pa. 

Att göra en provtryckning i ett tidigt skede är ett bra sätt att kunna upptäcka brister i konstruktionen som senare kan vara omöjligt att åtgärda utan att behöva riva i konstruktionen. Genom att använda oss av undertryck vid läckagesökning så kan vi hitta tex briställiga tätningar av plastfolie/ångbroms som går att åtgärda på plats. Med undertryck menas att vi med hjälp av fläkten suger ur luft i fastighten och på så sätt kan vi upptäcka vart luften tar sig in i konstruktionen på oönskade ställen.

Vi hjälper dig med dokument för att påvisa att lufttäthetstalet i energiberäkningen stämmer. Detta lämnar du sedan in till kommunen vid slutsamrådet och då behöver du inte samla elräkningar under en 12 månaders period för att på så sätt kunna verifiera energiberäkningen och få ett slutbesked. 


Skicka in er intresseanmälan för en kostnadsfri offert

Fråga oss efter vårt Informationsblad för att bygga lufttätt. Med den kan du få lite tips på moment i byggskedet som kan orsaka luftläckage i klimatskalet. Informationsbladet ingår vid beställtning av lufttäthetsprovning.