Lufttäthetsprovning – en del av husets energiberäkning

Vad är en energiberäkning?

En energiberäkning görs vid alla nybyggnationer. Det är inte alltid en energiberäkning krävs vid bygglovsansökan, men när bygglovet är godkänt kommer du att behöva lämna in tekniska handlingar för din nybyggnation och då ingår energiberäkning. Ibland krävs den också vid renoveringar eftersom Boverkets byggregler, BBR, både fastslår att effektiv energianvändning och god värme-isolering är två viktiga områden i modern byggteknik.

Energiberäkningen vid nybyggnation ligger sedan till grund för hur ditt nybyggda hus energiklassas. När du köper ett hus får du en energideklaration som visar hur den verkliga förbrukningen av el och värme ser ut. Det kan vara bra att veta att i en villa beräknas generellt cirka 75-80 procent av den energi som förbrukas användas till uppvärmning och varmvatten. Resten går till hushållsel.

​​​​​​​Att se till att energiberäkning och energideklaration stämmer överens är en del i att kontroll över kostnader för el, värme och hushållsel. Det blir allt viktigare idag, och en hjälp kan vara att göra en lufttäthetsprovning eller med hjälp av termografi få ytterligare information om hur väl husets uppvärmning fungerar.

Hur hänger energiberäkning, lufttäthetsprovning och klimatskal ihop?

I alla nybyggda hus är det viktigt att klimatskalet blir tätt och korrekt uppsatt för att en effektiv uppvärmning ska kunna garanteras. Är du byggherre och ska sälja ett nybyggt hus, eller du är köpare av ett nybyggt hus, så är det en trygghet och säkerhet att kunna ha en dokumentation som visar att klimatskalet har den prestanda som energiberäkningen har satt. Här kommer lufttäthetsprovning in. Görs den under byggprocessen, så finns det en dokumentation som visar att allt tätt, där det ska vara tätt. Det innebär också att läckor eller värmeförluster kan upptäckas och åtgärdas på ett sådant sätt att framtida reparationer undviks.  

Skicka in en intresseanmälan och få kostnadsfri offert

Vill du se mer av våra arbeten? kolla in vårt Galleri!

Hur görs en energiberäkning?

En energiberäkning består av olika delar och syftar till att ge en bild av både hur energiförluster i nybyggnationen ser ut och vilka energivinster som finns. Det handlar helt enkelt om att se hur balansen ser ut och beräkna hur mycket energi byggnaden kommer att använda under ett år. Bland annat tittar man på hur U-värden i fönster, isolering i huset, ventilation och undersöker hur solljus kan påverka värmen tillsammans med kroppsvärme, värmeåtervinning och eventuella apparater som används och avger värme.

I en energiberäkning ingår också en uppskattning av de värmekällor som huset kommer att ha. Här räknas in värmepumpar, kaminer, direktverkande el, vattenburen uppvärmning via berg eller jordvärme precis som fjärrvärme och solceller. Även platsen där huset ska byggas påverkar. Allt tas in beräkningen, och det är en förhållandevis komplicerad beräkning. Men det allra viktigaste för dig som ska köpa ett nytt hus, eller bygga ett nytt hus, är att den energiberäkningen som tas fram vid byggstarten kommer att stämma i verkligheten. För att säkra det kan du på vägen ta hjälp av en lufttäthetsprovning.

Vad betyder BBR?

BBR står för Boverkets byggregler och innehåller föreskrifter och råd som gäller plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Boverkets byggregler tar upp tekniska egenskapskrav som fastslås i plan- och bygglagen. Utanför BBR ligger dock bärförmåga, stadga och beständighet, bredbands-anslutning och hur elfordon ska laddas. BBR tar dock även upp uppvärmning och energiförbrukning i hus. Här finns tydliga riktlinjer för att elförbrukning ska minimeras, vilket kräver byggnader och hus med effektiv uppvärmningsförmåga och bra värmeisolering.

Reglerna sätter intervall för högst tillåtna genomsnittliga värmegenomgångskoefficient; det finns också en gräns för hur mycket eleffekt som får installeras för uppvärmning och tappvarmvatten i en byggnad. I reglerna finns också anvisningar och information om hur en byggnads energianvändning ska bedömas för att räkna ut byggnadens energiprestanda. Tänk
på att krav från Boverket ställs både vid nybyggnationer
​​​​​​​och renoveringar.

Kontrollera energiberäkningen med lufttäthetsprovning

Alla nybyggda hus idag ska ha en energiberäkning, och för den husägare som har ett grönt bolån är energiberäkningen en viktig del för att kunna lånevillkoren. Ansvarig för att energi-beräkningen för ett nybyggt hus stämmer är byggherren. Det betyder också att byggherren kan garantera det mått på lufttäthet som beräkningen anger stämmer. Genom att provtrycka huset eller fastigheten får du en verklig bild av vad statusen i huset är och om energiberäkningen stämmer. Det är en liten investering som kan göra att du sparar kostnader i form av renovering, tilläggsisolering eller byggjusteringar bara något år efter att huset har kommit i bruk. Det ger också trygghet i en försäljning.

Vill du veta mer om hur lufttäthetsprovning kan användas i en energiberäkning? Läs mer här!

​​​​​​​I en lufttäthetsprovning av husets klimatskal ingår även en rapport på alla värden. Den kan du använda som underlag till handlingarna som behövs för slutsamråd och slutbesiktning av huset. Har du inte en mätning av lufttätheten kan det krävas att du måste samla in elräkningar under ett år och komplettera in dessa uppgifter till kommunen.

Vad betyder energiklassning av hus?

Energiklassning används av inom olika varor som exempelvis kylskåp, frysar och tvättmaskiner. Det finns en skala som är mellan A och G, där G är högst energianvändning och A är lägst. Energiklassning ingår också som en del i energideklarationen av ett hus. Viktigt att veta är att det alltid är nya och moderna tv-apparater och tvättmaskiner som får energiklassning när det gäller varor. Det gör att de har en hög klassificering.

Alla hus får energiklassning, men det gör också att äldre hus som byggts med annan byggteknik ligger lägre i klassning, exempelvis på E, F och G. När du köper ett hus som inte är nybyggt så ska en energideklaration finnas och i den också en energiklassning av huset. Det är för att du ska kunna se och beräkna din elförbrukning och elanvändning. Inom energiklassning så finns olika intervaller för hur mycket kilowattimmar som krävs per klass. Det handlar helt enkelt om husets energiprestanda, EP, som är ett mått på hur väl en byggnad använder energi.
Vill du veta mer om lufttäthetsprovning av nybyggda hus? Eller är du hantverkare och vill ha kunskap om hur du säkrar ett lufttätt klimatskal? Skicka en fråga till oss, så får du hjälp!