Referens

Klimatskontroll under pågående byggprocess

Klimatskalskontroll vid nyproduktion i örebro


Uppdrag: Att kontrollera klimatskalet under produktionen av det nybyggda huset. Samarbetet är ett löpande uppdrag där vi är underleverantör till en snickare. För uppdragsgivaren är klimatskalskontrollen med provtryckning och termografi en resultatskontroll och ett bevis på levererad kvalitet.

Hur gick kontrollen av klimatskalet till

Utmaning: Det kan vara en utmaning att göra en kontroll av klimatskalet under produktionen om leverantörer som arbetar med projektet inte har full kunskap vad en tryckprovning innebär och vad den kan ge för information om brister i klimatskalet. Det finns exempelvis uppfattningar om att byggprocessen blir stående och att det tar onödigt lång tid. Det är felaktigt, men också ett synsätt som inte ser att en provtryckning är en till att hitta svagheter i klimatskalet innan det byggs av exmpelvis innerväggar och isolering.

Att ha med snickare, rörmokare och elektriker under processen ger möjlighet till kunskapsutveckling och större förståelse för hur känslig plastfolien i klimatskalet kan vara. Det är i sig inga problem att göra en provtryckning under tiden huset byggs, snarare tvärtom, och det påverkar sällan eller aldrig hantverkarens arbetsprocess.

Utförande: Uppdraget innebar en lufttäthetsprovning av ett enplanshus. Detta gjordes när klimatskalen och plastfolien var på plats men innan isoleringen skulle läggas in. Genom att sätta för utrymmen som dörrar och fönster, men lämna naturliga ventilationshål som nyckelhål öppna, sattes huset under undertryck. Med hjälp av värmekamera fotograferades temperaturförändringar och en manuell kontroll av luftläckor gjordes.

Skicka in en intresseanmälan för prisförslag och offert

Vill du se mer av våra arbeten? kolla in vårt Galleri!

Vad visade lufttäthetsprovningen?

Lufttäthetsprovningen visade läckor i plastfolien och klimatskalet på grund av bristfälliga tätningar av elektriker och rörmokare. Bland annat hade elektrikern tätat varje slang för sig. Dessutom hade en tejp använts som inte var godkänt för tätning av plastfolien till klimatskalet. På grund av okunskap så skapades ett flertal helt onödiga läckor som hade påverkat husets uppvärmningsförmåga negativt. Genom att göra en provtryckning för att detta objektet skulle blir korrekt byggt, men också ta tillfället i akt att göra det tillsammans med ansvariga hantverkare, gör att nästa hus blir snabbare och rätt byggt från början. 

Ett gott råd från Mät & Byggprojekt i Viksberg

Att löpande samarbete med Mät & Byggprojekt i Viksberg innebär att byggföretag och hantverkare få en oberoende konsult som kan styrka att klimatskal och produktion av husets uppvärmnings-förmåga är korrekt. Det är en försäkring som vid försäljning ger köparen trygghet och kunskap om vilket hus han eller hon köper.

Att ha lufttäthetsprovat ett hus är ett starkt försäljningsargument. Det är också en försäkring och en kvalitetsstämpel för de hantverkare som har byggt och producerat huset. Med den dokumentation och rapportering som ingår i en provtryckning så finns det svart på vitt hur väl klimatskalet fungerar vid besiktning och överlämning av huset. Det är även en trygghet för de leverantörer som har varit delaktiga i byggprocessen, såväl för byggherren.  

Välj en oberoende lufttäthetsprovare

Det är skillnad på vem som utför en lufttäthetsprovning. Vi är utbildade av RISE, Research Institutes of Sweden, och är en av 40 företag som har diplomerade och certifierade lufttäthetsprovare enligt SS‑EN ISO 9972:2015. Vi har dessutom certifiering inom termografi Level 2, ISO 18436-7 via ITC. Det ger dig alltid ett test och ett resultat du kan lita på. 
  

Ska du köpa ett nyproducerat hus?

Använd termografi och provtryckning för att säkra att husets klimatskal är korrekt och tätt. Läs mer här och boka en lufttäthetsprovning.