Inför provtryckning Svenska Husgruppen

VID PROVTRYCKNING AV KLIMATSKAL

Vid provtryckning av hus från Svenska Husgruppen som Forsgrens Timmerhus och Faluhus så krävs en del förberedelser för att mätningarna skall gå smidigt. Här har vi samlat en del punkter som måste åtgärdas innan besöket så vi kan lägga mer tid på läckagesökningar och att åtgärda eventuella brister. 
Vill du se mer av våra arbeten? kolla in vårt Galleri!

TÄTNINGAR AV DÖRRAR OCH FÖNSTER

Se till att alla ytterdörrar och fönster är fogade mellan karm och smyg/golv. Se även till att plastfolien från smygen är nertejpad mot golvet. 

YTTERDÖRRAR

Vid provtryckning så skall en dörr användas för placering av fläkt. Övriga ytterdörrar som ej är monterade skall tätas för att motverka läckage. Montera en plastfolie i dörrsmyg och tejpa med åldersbeständig tejp i smyg och mot plattan. Skall en dubbledörr eller dörr med sidoljus monteras så måste man tejpa rubt dörrkarm mot smyg och golv. Enklast är även att montera en plastfolie sidan om dörren som bilden nedan visar. Detta är en bra lösning för att montera fläkten och få tätt dörren.

Ej Färdigställd platta


Om plattan inte är färdigställd, som i badrummet eller vid öppningar för vattenrör, måste dessa områden temporärt tätas för att undvika stora läckage. Luften kan lätt ta sig upp genom hål i plattan. För att förhindra luftinfiltrationer vid provtryckning, täck dessa områden provisoriskt med plastfolie och tejpa noggrant runt öppningarna i plattan.

VINDSLUCKOR

Samtliga vindsluckor som är monterade innomhus måste vara monterade och drevade/tätade. Skulle inte en vindslucka vara monterad så skall den vara provisoriskt plastad och tejpad. Lämna ej hålet till vindsluckan öppet vid provtryckning.

INKOMMANDE MATNING TILL BYGGCENTRAL

Vid inkommande elkablar som går igenom ett fönster så måste antingen fönstret plastas och tejpas mot smyg. Annars går det att ta ur kabeln och dra in den genom den röda duken till fläkten. Detta gäller om placeringen av fläkten är i närheten av kabeln och att kablen är tillärckligt lång för att dras in via dörröppningen som fläkten är placerad i. Nedan är en bild på plastat fönster med tejpning runt kabeln.

TÄTNINGAR AV HÅL I FÖNSTERSMYGAR

Hålen som är tagna i fönstersmygar i fabrik till husresningen måste isoleras och tejpas över. Dessa hål orsakar luftinfiltration.

TÄTNINGAR AV ELEKTRIKER

Varje slang måste tätas individuellt. Om flera slangar går ut genom samma hål och inte täts mellan dem, kommer det leda till betydande luftinfiltration. Det är bäst att sprida ut slangarna för att underlätta en ordentlig tätning. Se även till att täta evetuella hål i plastfolien från elektikern när dom borrar upp sig genom inneväggar för sina slangar. På bilden nedan visas en effektiv metod för tätning på den stora bilden. Medans bilden i vänster hörn visar en bristfällig tätning.

TÄTNING AV TILLUFTSVENTILER

Vid montage av tilluftsventilerna så skall det tejpas runt rören. Brister kan uppstå om man borrar upp för ventilerna när panel eller gips är monterat. Då är det svårt att kunna täta runt röret på ett effektivt sätt.

DUBBLA TAKSTOLAR OCH BJÄLKAR

Läckage kan uppstå mellan takstolarna i i mellanbjälklag om det inte finns någon tätning mellan vid montage. Går det att få in en tummstock mellan tekstolarna och förbi plastfolien så risken stor för läckage. Det man kan göra för att undvika luftinfiltration är foga mellan tekstolarna och skruva ihop dom så mellanrummet blir så litet som möjligt. Se till att tejpningen från plkastfolien går ner från plasten och öven området som är fogat för att begärnsa luftinfiltrationen. Är mellanrummet för litet för att kunna foga så kan man borra med en smal borr för att få en lite skåra för fogen att kunna gå igneom hela vägen. Sen tejpar man över hålet mot tejpningen runt om takstolarna.

Beskrivning av bild ovan.
1. Borra ett litet hål mellan takstolarna till andra sidan. Foga hålet hela vägen.
2. Tejpa över hålet och mot tejpningen runt takstolen. Detta skall göras på båda sidorna.

TÄTNING AV LECABLOCK

Lecablock används ofta av grundgjutningsföretag vid byggandet av grunder. Tyvärr är lecablock inte täta i sig och kan orsaka betydande läckage. Det är därför viktigt att säkerställa att grundföretaget ordentligt slammat över lecablocken med ett skyddande skikt. Om detta inte har åtgärdats innan provtryckningen skall genomföras, kan det vara nödvändigt att temporärt täta detta. För att temporärt täta läckage kan plastfolie från ytterväggar tejpas mot plattan. Annars kan det behövas tejpas över lecablocken, särskilt vid dörröppningar där det kan finnas mindre ytor som är lättare att tejpa över. Detta hjälper till att förhindra att luft tränger in eller ut genom de potentiella läckagepunkterna. Det är dock viktigt att notera att denna provisoriska tätning endast är en temporär lösning. På längre sikt bör grundföretaget se till att lecablocken är ordentligt täta för att undvika eventuella framtida problem med läckage. Ser det ut som bilden nedan så måste detta tätas.

TEJPNING AV MELLANBJÄLKLAG

Ett avgörande steg för att uppnå en hög kvalitet är tätningen av mellanbjälklag. Det är viktigt att säkerställa att tejpningen av bjälkarna görs på ett noggrant och ordentligt sätt. Tryck till tejpen ordentligt för att säkerställa att den sitter på plats och kontrollera att tejpen täcker hela bjälken. Det är också viktigt att se till att det finns en tätning mellan dubbla och trippla takstolar. På bilden ser vi ett exempel där ett läckage har åtgärdats genom att borra hål och sedan använda fogskum för att tätas mellan takstolarna, vilket är en metod vi rekommenderade tidigare. Detta är ett effektivt sätt att hantera läckage och säkerställa att takstrukturen förblir tät och skyddad.
Att vara noga med tätningen av mellanbjälklag och takstolar är av största vikt för att undvika framtida problem med läckage och säkerställa en hållbar och energieffektiv byggnad. Genom att följa dessa rekommendationer kan du bidra till att upprätthålla en hög standard och kvalitet på konstruktionen.