Grand design huset

Lufttähetsprovning av Villa Alsvik

Med sitt fina läge högst uppe på berget med utsikt över skärgården i Österåker utanför Åkersberga. Där förstår man vad som fick Jakob och Petra att påbörja bygget av vad som är ett känt hus i tv-programmet Grand Design. Jakob kontaktade oss i slutet av juni 2023 och bokade in en lufttähetsprovning till deras unika hus. Villa Alsvik är ett projekt utöver det vanliga med en spännande konstruktion och materialval.
Vill du se mer av våra arbeten? kolla in vårt Galleri!

Vill du veta mer? Ställ en fråga om lufttäthetsprovning

Varför görs en lufttähetsprovning?

En lufttäthetsprovning, även känd som provtryckning är ett viktigt moment i byggprocessen. Genom att använda en fläkt och mätinstrument kan vi mäta fastighetens läckagetal för att upptäcka eventuella brister som kan orsaka luftinfiltration och kallras för de boende. Vid temperaturskillnader på över 10° C utomhus och innomhus kan värmekameror användas för att lokalisera eventuell kalluft som tränger in i fastigheten. Dessa mätningar utförs vanligtvis under höst, vinter eller tidig vår.

Innan mätningarna påbörjas går vi igenom kraven på läckagetal som specificerats i energiberäkningen tillsammans med byggherren. Vi strävar alltid efter att uppnå resultat som ligger under dessa krav. Ibland kan vi redan uppnå önskade resultat direkt, men oftast utför vi tätning av eventuella brister för att säkerställa ett gott resultat.

Efter genomförda mätningar erhåller kunden en rapport som används av de som utfört energiberäkningen för att verifiera dess noggrannhet. Många kommuner kräver denna verifiering som ett krav innan de godkänner slutbeskedet och tillåter de boende att flytta in. Denna process säkerställer en effektiv och energisnål fastighet med god inomhusmiljö.

Förberedelser inför lufttäthetsprovningen

När vi påbörjar förberedelserna för att mäta luftläckaget i klimatskärmen, genomför vi först en kontroll av vattenlåsen i brunnarna för att säkerställa att de är ordentligt fyllda. Kunden har förberett så att tätningsprocessen för ute- och avluft för ventilationen gick smidig. Därefter installerar vi fläkten tillsammans med en ram i en lämplig ytterdörr. Vi väljer en placering som inte utsätts för vindens riktning under dagen. I detta specifika fall valde vi att montera den i  smygen för entrédörren.

Verifieringen av läckagetalet i energiberäkningen

När fläkten är installerad och igångsatt, genomför vi en läckagesökning genom att skapa ett undertryck på 50Pa i huset med fläkten. Detta möjliggör att vi kan identifiera eventuella läckagepunkter. Tillsammans med Jakob granskar vi noggrant de vanliga platser där läckage brukar uppstå. Med informationen om hur huset är uppbyggt kan vi dra slutsatser om var eventuella problemområden kan finnas och fokusera våra sökningar där.

Vi upptäcker direkt att fastigheten, trots sin komplexa utformning, är välgjord och att byggherren har lagt ner mycket arbete för att säkerställa korrekt konstruktion.

Efter avslutad läckagesökning och när vi har bekräftat att fastigheten ligger under de krav som specificerats i energiberäkningen, genomför vi en slutmätning där vi mäter läckagetalet både vid över- och undertryck. Genom att ta medelsnittet av dessa mätningar erhåller vi det slutliga läckagetalet, vilket sedan jämförs och verifieras med det beräknade värdet från energiberäkningen. Denna verifiering är en viktig process för att säkerställa att fastigheten uppfyller de energimässiga kraven och är redo för godkännande innan de boende kan flytta in.

Citat från Byggherren


"Precis ett sådant företag man vill anlita. Trots en del tekniska utmaningar i vårt speciella hus var det aldrig tal om ifall det går att lösa utan om hur vi löser det.
Tillsammans lyckades vi hitta felkällor och få ett resultat med god marginal under tillåtet gränsvärde Vi kan verkligen rekommendera företaget. Hjälpsamma, trevliga och kunniga."

​​​​​​​
​​​​​​​-Jakob Paulin, Byggherre

@Villa_Alsviks Provtryckning

Med hjälp av de noggranna mätresultaten kan Jakob och Petra känna sig trygga med att deras fastighet uppfyller höga standarder för energieffektivitet, vilket resulterar i låga driftkostnader. Genom en lyckad läckagesökning har vi säkerställt att fastighetens läckagetal håller sig väl inom de fastställda kraven i energiberäkningen. Projektet har varit en spännande projekt för oss, och vi känner oss privilegierade att ha varit delaktiga i processen.

Vi önskar Jakob och Petra en fridfull och bekvämt boende i deras nybyggda bostad, och vi uppmanar alla att att följa deras byggprojekt via den angivna länken nedan.
  

Ska du köpa ett nyproducerat hus eller bygga nytt?


Använd termografi och provtryckning för att säkra att husets klimatskal är korrekt och tätt. Läs mer här och boka en lufttäthetsprovning