Genomgång av en Lufttäthetsprovning/Provtryckning

Så här går en lufttäthetsprovning till


Målet med en lufttäthetsprovning är att hitta läckor där värme tar sig ut och fukt kan ta sig in. Med läckor ökar energiförbrukning men också risken för mögelangrepp. Det finns i princip tre metoder används under en provning: undertryck, värmekamera och manuell sökning. Innan testet startar måste alla naturliga öppningar och genomföringar i huset tätas. Några exempel är:
 
  • Freshventiler och fönsterventiler
  • Avluftaren på luftvärmepumpar
  • Ute- och avluft på FTX-aggregat
  • Samtliga kanaler för husets ventiler och ventilationsdon
  • Samtliga kanaler med frånluftsdon vid bergvärme med frånluftsfläkt på vind eller tak
  • Im-kanalen i kök
  • Rör för vattenutkastare, det vill säga vattenkran monterad utomhus på vägg
  • Avloppsrör och avloppsbrunnar. Undantag vid vattenlås, då behövs ingen tätning.
  • Kanal för uteluft till braskaminen
Skulle något fönster eller dörr inte levererat och monterat till huset, är det inte något problem. Då tätas den öppningen tillfälligt med en plast inne i dörr- och fönsteröppning. Vid tätning används ballonger, plastfolie och tejp. Efter att tätningen är gjord monteras en fläkt i en dörr som inte ligger i vindriktning för dagen. Sedan sätts mätutrustning upp, tillsammans med en dator som samlar in data. Efter det sätts huset i undertryck. Med hjälp av fläkten får undertrycket ett värde av 50 pascal (Pa), och när luft utifrån sugs in genom alla öppningar som inte är täta blir det möjligt att hitta läckor och brister isolering och tätning. Vid en temperaturskillnad på mer än fem grader mellan utomhus- och inomhustemperatur kan en värmekamera också användas för att hitta läckor, men det allra vanligaste är att genom manuell genomsökning upptäcka eventuella läckor. 


Lufttäthetsprovningen mynnar ut i en rapport


​​​​​​​När läckagesökningen är utförd avslutas lufttäthetsprovningen med ett sluttest. Där bestäms fastighetens luftläckagetal. Det utförs med vanligtvis med undertryck och övertryck. Efter det får du en rapport med alla uppgifter om luftläckagetalet och eventuellt en bilaga med bristerna som upptäcktes. I samband med detta ingår också en muntlig genomgång av rapporten. Här finns alltid utrymme och god tid för frågor och du får även information och rekommendationer om hur eventuella brister kan åtgärdas. Många gånger kan dessa göras direkt på plats tillsammans med oss, speciellt om huset är under uppbyggnad. Rapporten lämnas in vid slutbesktining för att verifiera luftläckagetalet i energiberäkningen.

Har du frågor om hur en korrekt genomföring ser ut? Eller vill veta mer varför tätning med hjälp av fogskum kan orsaka luftläckor? Få goda råd och tips av oss. 

Vad kan en lufttäthetsprovning visa?


När brister i klimatskal och isolering upptäcks så handlar det ibland om slarv och stress, men oftast om okunskap i hur plastning och tätning bör göras för bästa resultat. Vanliga fel kan vara att elektrikerns slanggenomföringar inte är korrekt tejpade och ett utrymme för luftläckage uppstår. Att endast tejpa på en sida av slangen och avsluta med fogskum är exempelvis inte en lösning som håller tätt. När flera slangar gå ut genom samma hål i plastfolien så måste varje slang tätas för sig, annars är risken stor att luft och värme kan ta sig ut. Detta gäller även slangar från fasadmätarskåpet. Andra vanliga exempel är att en ojämn bottenplatta kan vara en orsak till att luft kommer in via syll och ger kalla golv samt att golvvärmen drar mycket energi men värmer dåligt. Är inte vindsluckor, fönster och dörrar monterade och drevade samt tejpade leder det gärna till läckage. Ytterligare en väldigt vanlig anledning till läckage är när röret till avloppsluftningen inte är ordentligt tätat. Återkommande problem med grunden kan vara oslammade lecablock. Eftersom dessa inte är tätade kan de olsammade orsaka ett stort läckage. Alla nämnda briser kan du upptäcka med en lufttäthetsprovning, och gör du det i rätt tid undviker du onödiga justeringskostnader.

Vilka fastigheter kan göra en lufttäthetsprovning?


En lufttäthetsprovning är en garanti och ett bevis på att klimatskalet är tätt. Det gör att du som byggherre har en försäkring på att huset är byggt korrekt och att du som snickare har en kvalitetsstämpel på ditt arbete. För dig som köper ett hus som är lufttäthetstestat är det ytterligare en vetskap om att du gör ett tryggt köp och det blir lättare att få en korrekt uppfattning om uppvärmningskostnader. Idag arbetar Mät & Byggprojekt i Viksbergs oftast med nybyggnationer eller nyligen byggda hus med uppvärmningsproblem, men skolor eller förskolor samt offentliga byggnader är också uppdrag som vi kan hjälpa till med. Kontakta oss för mer information!

Din snickare kan arbeta trots lufttäthetsprovning


Lufttäthetsprovning kan göras när som helst, och det är inget problem att utföra testet när annat arbete pågår i huset. Ett gott råd är att göra provningen för att säkra att klimatskalet, det vill säga tak, fasad, fönster, ytterdörrar samt grund som omsluter de ytor som är uppvärmda, är tätt och inte har onödiga läckor där värme kan sippra ut och fukt kan ta sig in. Vinden bör också var isolerad och plastfolien eller ångspärren i tak och väggar ogipsade. Dels för att verkligen kunna testa husets isolering och täthet som den är tänkt att vara byggd, dels för att om det upptäcks några brister, så blir kostnaden att åtgärda fel mindre.

Vill du veta mer? Kontakta oss och ställ din fråga om lufttäthetsprovning.