Genomgång av en Lufttäthetsprovning/Provtryckning

Genomgång av en Lufttäthetsprovning/Provtryckning

Vanligaste skedet vid nybyggnationer när man utför en lufttäthetsprovning är när vinden är isolerad men plastfolien/ångspärren i tak och väggar ogipsade. Då har vi möjlighet att värma upp fastigheten och kunna utföra en läckagesökning med värmekamera under lufttähetsprovning. Vissa hus har lösningen att gipsen i taket skall klämma plastfolien och då görs luftäthetsprovningen innan man isolerat för att kunna åtgärda ev brister i tak. Sen skall all ventilation, elektrikerns och rörmokarens genomföringar vara färdigställda. Men i vissa fall väljer snickarna eller kunden att göra provttryckningen i senare skede eller i 2 två omgångar för att säkerställa att inget hål i klimatskalet har uppkommit under bygget. Kontakta oss gärna för råd om när vi skall utföra provtryckningen. 

Innan man kan starta testet så tätat man alla naturliga genomföringar som tex.
 • Fresh- & fönsterventiler
 • Avluften på eventuell frånluftsvärmepump
 • Ute & Avluften på ett FTX agg eller samtliga kanaler för ventilationsdon i huset
 • Samtliga kanaler med frånluftsdon om det är bergvärme med frånluftsfläkt på vind/tak 
 • Im-kanalen
 • Rör för vattenutkastare
 • Avloppsrör och avloppsbrunnar, finns vatten i vattenlås behövs inte dessa tätas
 • Uteluft till braskaminen
 • Skulle något fönster eller dörr ej vara levererat/monterat så se till att täta detta provisoriskt
  med en plast inne i dörr- fönsteröppningen för att få det så tätt som möjligt.
Dessa genomföringar tätas vanligtvis med ballonger, tejp och plastfolie. Ibland är det lång leveranstid på tex dörrar, fönster eller vindsluckor och då är dom inte monterade vid provtryckning. Då löser vi det genom att täta detta provisoriskt med en plast inne i dörr- eller fönsteröppningen för att få det så tätt som möjligt.
Sedan monteras en fläkt i en bra placerad dörr som ej ligger i vindens riktning. Därefter när mätinstrumenten är inkopplade sätts huset i 50Pa undertryck med fläkten för att börja läckagesökning. Nu sugs uteluft in genom alla öppningar i plasten/ångspärren. Är det mer än 5 graders skillnad på temperaturer inne och ute så går det att använda värmekamera annars får man leta efter läckage manuellt vid läckagesökning. 

Exempel på brister vid Lufttäthetsprovning

Elektrikerns slanggenomföringar måste tejpas på ett bra sätt runt hela slangen. Skulle flera slangar gå ut genom samma hål i plastfolien så måste varje slang tätas för sig för att undvika luftläckage.  Detta gäller även slangar från fasadmätarskåpet. Att endast tejpa på en sida av slangen och avsluta med fogskum är inte en hållbar lösning. Fogskum är ofta en dålig lösning att täta elekrikerns genomföringar med.

Är plattan ojämn kan detta leda till luftinfiltration från syll.

Vindsluckor, fönster och dörrar skall vara monterade, drevande och tejpade för att undvika läckage

Röret till avloppsavluftningen skall vara tätat ordentligt

Sluttest

När läckagesökningen är utförd så avslutas luftttähetsprovningen med ett sluttest. Där bestämms fastighetens luftläckagetal. Det utförs med vanligtvis med undertryck och övertryck. Efter det får du som kund en rapport med luftläckagetalet och ev en bilaga med bristerna som upptäcktes på plats som inte gick att åtgärda direkt. Rapporten lämnas in vid slutbesktining för att verifiera luftläckagetalet i energiberäkningen.

Har ni några funderingar så kontakta oss gärna.