Klimatskalet – grunden för ett gott inomhusklimat och effektiv uppvärmning

Vad är ett klimatskal?

Klimatskalet är en väsentlig del av det som ska förhindra värmeförluster i ditt hus. Rent generellt brukar klimatskalet definieras som husets eller byggnadens yttersta skal. Det består av väggarna, golvet och taket, men i klimatskalet så ingår också fönster, dörrar och ventilation.

​​​​​​​Klimatskalet ska se till att ditt hus eller din fastighet står emot väder, vind och yttre påfrestningar, men det ska också se till att hålla värmen intakt. Hur mycket värme som ditt hus behåller eller släpper ifrån sig beror på hur gammalt huset är, vilka byggtekniker som användes när det byggdes och hur välisolerat huset är. Bara att byta fönster och dörrar kan ha stor betydelse för hur du kan minska värmeförluster.

Hur mycket värme försvinner genom klimatskalet?

Effektiv uppvärmning, effektiv energiförbrukning och hållbarhet är centralt i dagens byggteknik och moderna boende. Stort fokus ligger på att minska värmeförluster och bygga hus som både är täta och erbjuder en ventilation som är bra för husets kondition och de personer som lever och bor i det. Ett klimatskal ska så klart vara tätt för att minska värmeförluster och det finns stora vinster i att ha ett välfungerande klimatskal och ett välisolerat hus:

Ventilation har en generell värmeförlust på 15 procent.
Tak har en värmeförslut på 15 procent.
Dörrar och fönster har en generell värmeförlust på 35 procent.
Väggar har en generell värmeförlust på 20 procent.
Golv och källare har en generell värmeförlust på 15 procent.


Vill du veta mer om hur vi arbetar med att kontrollera klimatskal?

Skicka in en intresseanmälan och få kostnadsfri offert

När ska klimatskalet undersökas?

Vid nybyggnationer, oavsett om det är villor, fritidshus eller kontor och offentliga lokaler, så bör klimatskalet utsättas för en provtryckning. Helst ska det göras när klimatskalet är klart och rör för vatten, värme och sanitet är klara samt elektriska arbeten är utförda. Det gör att du kan testa så att inga framdragningar har gjorts utan fungerande tätning och du får möjlighet att testa klimatskalets funktion innan innerväggar och isolering kommer på plats. Testning görs genom en lufttäthetsprovning och kan utföras när hantverkare är på plats.

​​​​​​​Genom att göra en lufttäthetsprovning får du som byggare och hantverkare en möjlighet att säkerställa att arbetet är korrekt utfört. Samtidigt får du som ny ägare papper på att energiberäkningen som är gjord och inlämnad som en del av bygglovet håller vad den lovar. Här är också en unik chans att minska risken för onödiga värmeförluster och onödiga reparationer och justeringar i framtiden.

Behöver ett klimatskal i ett äldre hus undersökas?

Även äldre hus än fem år kan behöva undersöka klimatskalet och göra en genomgång av husets eventuella värmeförluster. Hos Mät & Byggprojekt i Viksberg använder vitermografi ​​​​​​​och värme-kamera för att undersöka värmeförluster och upptäcka läckor och hål där värme försvinner. Har du ett hus med kallras, kalla golv eller andra tecken på att det försvinner värme, eller huset är svårt att värma upp kan du få hjälp att hitta fel och kunna åtgärda dem.

När finns det läckor i husets klimatskal?

Det finns många anledningar och orsaker till att läckor uppstår, men blir inte framdragningar av rör och ledningar ordentligt tätade finns stor risk för att värme kan sippra ut. Samma sak gäller vid installation av ventilation. Läckor eller andra värmeförluster kan också uppstå om isolering inte är rätt installerat. Här kan det handla om att isoleringsvolymen är ojämn och har blivit tunn på vissa ställen, eller att det av någon anledning har kommit in fukt på fel ställen och genom det så fungerar inte isoleringsmaterialet som det är tänkt. Det viktigaste är dock att hitta läckor i klimatskalet, så att de kan åtgärdas. 

Hur väljer du rätt kontroll av husets klimatskal?

När du letar efter leverantör är det första du ska titta på vilken utbildning och teknik som används vid lufttäthetsprovning. Hos oss  får du den senaste tekniken och alltid en certifierad och diplomerad lufttäthetsprovare. Vi är utbildade via RISE och ITC, båda ledande forsknings- och utbildningsinstitutioner när det handlar om energi och termografi.

​​​​​​​Mät & Byggprojekt:
  • är ett av 40 företag som har diplomerade och certifierade lufttäthetsprovare enligt SS‑EN ISO 9972:2015.
  • har dessutom certifiering inom termografi Level 2, ISO 18436-7 via ITC.
  • är en oberoende leverantör som inte har bindningar till vare sig husleverantörer eller byggföretag.
​​​​​​​För oss är det viktigt att leverera en ärlig mätning som ska kunna användas för att förbättra husets eller byggnadens funktion och kondition. Det är alltid målet. 
Har du frågor om hur läckor i ett klimatskal kan tätas? Eller vill veta mer varför tätning med hjälp av fogskum kan orsaka luftläckor? När du beställer en lufttäthetsprovning ingår även byggteknisk rådgivning. Boka idag!