Termografi – använd värmekamera i jakten på värmeläckor i gamla och nya hus

Varför är termografi en del i en lyckad värmeisolering?

Genom att fotografera ett hus eller en byggnad med hjälp av värmekamera kan du upptäcka temperaturskillnader och få förklaringar till varför vissa rum eller utrymmen är svåra att värma upp eller varför kallras ständigt uppstår. Förklaringarna till varför elförbrukningen inte blir så effektiv som den borde kan vara många, men med termografi och undersökning med hjälp av värmekamera kan du få konkreta och välgrundade svar. Svar som kan hjälpa till att spara kostnader för värme.
termografi-mat-och-byggprojekt-i-viksbergs-ab-luftinfiltration-takvinkel-balktermografi-mat-och-byggprojekt-i-viksbergs-abtermografi-mat-och-byggprojekt-i-viksbergs-ab-luftinfiltrationtermografi-mat-och-byggprojekt-i-viksbergs-ab-luftinfiltration-mellanbjalklagtermografi-mat-och-byggprojekt-i-viksbergs-ab-lackage-takvinklartermografi-luftinfiltration-elektriker
​​​​​​​I nybyggda hus kan värmeluftsläckor bero på lufthål eller läckor i klimatskalet. Det kan också handla om felaktiga genomföringar av Im-rör eller elledningar som ger fuktinsläpp och drag. I äldre hus kan du genom termografi få hjälp att upptäcka fukt- och mögelangrepp eller se var husets värmeisolering har tjänat ut sin rätt. Säkra en effektiv uppvärmning av din bostad!

Skicka in en intresseanmälan och få kostnadsfri offert

Varför ska en undersökning med värmekamera kombineras med lufttäthetsprovning?

En undersökning med värmekamera tillsammans med luttäthetsprovning är en investering som innebär att värmeförluster och värmeläckage kan upptäckas och åtgärdas. Vid nybyggnationer kan detta vara extra viktigt eftersom det minskar risken för att uppvärmningsproblem inte byggs in i det nya huset. Det blir en försäkring för att husets klimatskal är kontrollerat och håller hög kvalitet.

​​​​​​​I ett äldre hus kan en värmekameraundersökning och en provtryckning ge dig ett underlag som löser ett permanent problem med uppvärmningen. Idag kan det hjälpa till att sänka kostnader för värme och el samtidigt som huset bli mer välhållet. En värmekamera är också en väg till en bättre, säkrare och mer precis renovering. Du får information som med stor noggranhet berättar var värmeförlusterna finns. Med en värmekamera kan till exempel också golvvärmeslingor upptäckas och sättas ut, vilket kan underlätta stort vid renoveringar eller installationer som påverkar värmegolv.
Vill du se mer av våra arbeten? kolla in vårt Galleri!

Varför ska du välja en oberoende
aktör inom termografi och luft-
täthetsprovning?

Kunskap, råd och uppgifter du kan lita på är viktiga delar i en undersökning med värmekamera och lufttäthetsprovning. Hos oss får du en leverantör som är oberoende men också är utbildad inom termografi Level 2, ISO 18436-7 via ITC. ITC, Infrared Training Center, är världsledande på utbildning inom värmekamerateknik och termografi. Det gör att vi har utbildning enligt internationella standarder. Mät & Byggprojekt i Viksberg är en oberoende aktör, vilket alltid ger dig en ärlig dialog och korrekta fakta. För oss är kunskap och målet att hjälpa till med förbättringar alltid i fokus. Vill du veta mer om kunder som har använt värmekamera och termografi för att hitta luftläckor?

Vad är termografi?

Termografi bygger på Sir Frederick William Herschels upptäckter kring infraröd strålning under 1800-talet. Värmekameran  används för att upptäckta icke önskvärda temperaturskillnader i huset och hitta svagheter i värmeisoleringen genom att fånga bilder med hjälp av infraröd strålning. Tekniken bygger på det faktum att alla föremål utstrålar en viss energi beroende på temperatur. Infraröd strålning kallas ofta för värmestrålning, men all värmeöverföring sker dock inte genom infraröd strålning. Dock ligger den största delen av strålning som utsänds från föremål, tack vare deras temperatur, inom det infraröda spektrumet.

Värmeöverföringen kan ske genom värmestrålning, det vill säga elektromagnetisk strålning utan hjälp av något material. Den kan också ske via konduktion då värmen går genom ett material utan att materialet förflyttas. Värmeöverföring kan också ske genom förflyttning via vätska eller gas. Generellt gäller att ju varmare ett föremål är desto mer strålning i det infraröda termiska området avges. Värmekameran mäter strålningen på olika föremål och kan på så sätt fånga bilder av temperaturskillnader. När det handlar om att undersöka dåligt isolerade områden eller luftläckor så visar värmekameran upp bilder där temperaturer skiljer sig åt och på så vis kan problem visas.

Vad används termografi till?

Termografi används inom en rad olika områden. Det är vanligt inom medicinsk forskning och undersökning av både människor och djur. Tekniken används också inom larm och larmsystem, precis som den finns inom industrin och byggbranschen. Mät & byggprojekt i Viksberg hjälper byggföretag, hantverkare och privatpersoner att med hjälp av termografi, värmekamera och lufttäthetsprovning upptäcka luftläckor och skador i olika hus och fastigheters klimatskal.

Varför ska du välja lufttäthetsprovare som kan termografi?

Kombinationen värmekramera och lufttäthetsprovning ger en komplett bild av hur ditt hus klimatskal mår och fungerar. När du letar efter leverantör, se till att du får en aktör som har tillgång till den senaste tekniken. Välj alltid certifierad och diplomerad lufttäthetsprovare. Vi är utbildade via RISE och ITC, båda ledande forsknings- och utbildningsinstitutioner när det handlar om energi och termografi.

​​​​​​​Mät & Byggprojekt är ett av 40 företag som har diplomerade och certifierade lufttäthetsprovare enligt SS‑EN ISO 9972:2015. Vi har dessutom certifiering inom termografi Level 2, ISO 18436-7 via ITC.

​​​​​​​För oss är det viktigt att leverera en ärlig mätning som ska kunna användas för att förbättra husets eller byggnadens funktion och kondition. För oss är det självklart att vara obereonde.
Vill du ha en oberoende leverantör som kan leverera lufttäthetsprovningar i hela landet? Skicka en fråga till oss, så får du prisuppgift och offert tillbaka. Vi hjälper privatpersoner, byggföretag och kommunala byggföretag. Läs mer här!