Vi hjälper dig att provtrycka ditt nybygge eller renoveringsobjekt kring Karlstad och Karlskoga

​​​​​​​I Värmland har det blivit allt populärare att bygga nya småhus för permanent- eller fritidsboende

En lufttäthetsprovning ingår i en professionell entreprenad och ger ett viktigt intyg på husets energieffektivitet.

Hur energieffektivt är ditt hus?

Är ditt hus tätt på rätt ställen? Eller saknas det isolering så att det tappar värme? Med en lufttäthetsprovning får du snabbt och enkelt en bra bild av hur det husets skal fungerar. Skalet är avgörande för bra ventilation, skydd mot fukt och effektiv energiförbrukning.
  • Hitta luftläckage, kallras och stora köldbryggor kan ge ojämn uppvärmning och extra hög energiförbrukning. 
  • Får objektiva värden på husets energiförbrukning
  • Möjlighet att upptäcka och åtgärda brister

När ska provtryckning göras i samband med nybyggnation?

Det bästa är att provtrycka fastigheten medan den byggs. Egentligen direkt när husets klimatskalet, VVS-arbeten och elektricitet är klart. Det är fördelaktigt om innerväggar och tak inte är klart. Då är det lätt att justeringa eventuella brister i isoleringen eller att täta luftläckor i ventilationen. 

Det absolut bästa skedet vid nybyggnationer, är att göra en lufttäthetsprovning när vinden är isolerad, men plastfolien eller ångspärren i tak och väggar är ogipsad.

Lufttäthetsprovning fungerar som en garanti mot oplanerade renoveringskostnader

Konstruktioner som inte är täta ger luftläckage och ökade uppvärmningskostnader. Det innebär också en ökad risk för fukt- och mögelskador. Med en provtryckning av husets klimatskal tidigt i byggprocessen kan du undvika dessa problem i framtiden.

Så går en provtryckning till

Under provtryckningen tätas alla naturliga öppningar i huset och sedan sätts huset i undertryck. Genom undertrycket och insamlande av data samt manuell undersökning kan läckage och otätheter i klimatskalet upptäckas. Vid behov och vid rätt temperaturskillnader används också en värmekamera. Efter undersökningen får du råd kring justeringar, och beroende på när i byggprocessen provningen görs, kan många brister också åtgärdas. Du får också en rapport med alla uppgifter samlade, vilken vid nybyggnation blir en grund till husets slutgiltiga energiberäkning.

Vi hjälper dig i och kring Karlstad, Karlskoga och hela Värmland

Vi är certifierade lufttäthetsprovare med flera års efrarenhet och utför provtryckningar i hela Mellansverige, inklusive Värmland.
Tips om nybyggnation och renovering:
  • Går du i husköpartankar och vill flytta in i ett nybyggt hus – fråga alltid om lufttäthetsprovning är gjord. 
  • Bygger du hus – se till att göra en provtryckning tidigt i processen – det kan spara stora framtida justerings- eller renoveringskostnader. 
  • Står du inför en större renovering? Gör en lufttäthetsprovning och passa på att uppgradera husets energieffektivitet

Kontakta oss

​​​​​​​
Mät & Byggprojekt i Viksberg AB
info@mobyggprojekt.se
​​​​​​​
​​​​​​​
Emil Rahmberg
​​​​​​​073-2544557