Provtryckning av Isolergrund för kvalitetskontroll och energieffektivitet

Isolergrund ett komplett krypgrundsystem

Isolergrund är Sveriges största leverantör av godkända krypgrunder. Med över 8000 hus levererade i Sverige med denna beprövade krypgrund så kan ni känna er säker att ni får ett hus med frisk inomhusmiljö fri från mögel och radon. Isolergrund utbildar och certifierar sina grundföretag som jobbar på denna sorts krypgrunder. Detta för att säkerställa att allt går rätt till och att grunden är tät. För att verifera detta så utförs en provtryckning innan inflytt för att säkerställa att krypgrunderna är täta och uppfyller alla krav som ställs från Isolergrund.

Provtryckning av Isolergrund

Isolergrund och Isolergrund+ är krypgrunder som är typgodkända och skräddarsydda för varje modulbyggt hus. Dessa grunder färdigställs på plats av certifierade grundentreprenörer över hela landet och utgör en tät och välisolerad lösning som minimerar köldbryggor från den kalla marken och uteklimatet, vilket stabiliserar värmen under huset året runt. Den isolerade grunden säkerställer att temperaturen sällan sjunker under +10 grader Celsius, även under påverkan av vinterkylan från marken.

Vårt team specialiserar sig på utförandet av provtryckningar för Isolergrund. Genom att skapa ett undertryck i krypgrunden gentemot huset med hjälp av en fläkt, kan vi på ett effektivt sätt säkerställa att inte förorenad luft som radon och mikroorganismer tar sig in i huset. Vilket i sin tur leder till en optimalt energieffektiv, lufttät krypgrund och frisk inomhusmiljö.

Våra tjänster erbjuder fördelar som säkerställer att ditt modulbyggda hus är utrustat med en pålitlig och välisolerad grund. Genom att välja oss för provtryckningen kan du vara trygg i vetskapen om att din Isolergrund är professionellt testad och verifierad. Vår expertis ger dig den nödvändiga informationen för att verifiera att din krypgrund uppfyller de höga standarder som krävs för energieffektivitet och inomhuskomfort.

Välj oss för din provtryckning av Isolergrund och dra nytta av vårt engagemang för att säkerställa att din fastighet har en rätt balans med tryckskillnad mellan grund och bostadsdel. Det är avgörande för en långsiktig hållbarhet, bra inomhusklimat och energieffektivitet. Kontakta oss idag för att boka våra tjänster och få ett pålitligt underlag för att bekräfta att din Isolergrund uppfyller alla krav. Vi är certiferiade av Isolergrund och ser till att ni får allt underlag för att säkerställa att balansen med tryckskillnad är rätt i huset och krypgrunden. Vi sköter också kontakten med Isolergrund så dom får in rätt dokumentationen efter mätning. Detta är viktigt för att garantierna skall gälla efter provtryckning.

Skicka in en intresseanmälan och få kostnadsfri offert

Vill du se mer av våra arbeten? kolla in vårt Galleri!

Fördelarna med att Provtrycka Isolergrund

Innan man flyttar in i sitt nya boende så vill man såklart att allt skall se bra ut både i bostaden och i isolergrunden. För att säkerställa att balansen är rätt med tryckskillnad mellan krypgrunden och bostaden görs en provtryckning när ventilationen i huset är injusterad. Då mäter vi upp tryckskillnaden och luftfuktigheten i krypgrund och i huset. Sen gör vi även en okulär besiktning av krypgrunden för att upptäcka ev brister i tätningar. Upptäckts brister så åtgärdas detta på plats. Allt detta för att ni och grundfirman skall få ett kvitto på att allt ser bra ut. 

Isolergrund ställer krav på att krypgrunden provtrycks som ett viktigt steg i deras kvalitetsarbete. Genom provtryckningen säkerställer de den rätta tryckbalansen mellan krypgrunden och bostaden för att minimera risken för luftinfiltration och bibehålla hög energieffektivitet. Dessutom fungerar provtryckningen som en förutsättning för att garantin ska vara giltig, vilket ger kunderna en extra nivå av förtroende och trygghet när det gäller isolergrundens prestanda och hållbarhet. Som certifierad aktör för provtryckning av Isolergrund är vi engagerade i att säkerställa att alla provtryckningar utförs enligt högsta standard för att uppnå bästa möjliga resultat och kundnöjdhet. Genom att följa Isolergrunds riktlinjer och krav på provtryckning bidrar vi till att säkerställa en pålitlig och energieffektiv isolergrund som möter de höga standarder som förväntas av både tillverkaren och kunden.
Upptäckts eventuella brister på plats så åtgärdas detta vid besöket. På bilden hade den åldersbeständiga tejpen lossnat runt rören. Detta åtgärdades på plats.

Måste man provtrycka isolergrund?

Vid användning av isolergrunder för modulhus är provtryckning ett nödvändigt steg för att säkerställa den korrekta tryckbalansen mellan krypgrunden och bostadsdelen. Genom denna process säkerställer vi att eventuell förorenad luft inte kan tränga in i inomhusmiljön. Vi är auktoriserade av Isolergrund och har den rätta expertisen, samt kalibrerade utrustningar, för att utföra provtryckningen på ett korrekt sätt.

Varje besök innefattar också en noggrann undersökning av isolergrunden för att identifiera och täta eventuella brister i tätningarna. Genom att använda våra tjänster kan ni känna er trygga i vetskapen om att vi har de nödvändiga certifikationerna och den kompetens som krävs för att genomföra provtryckningen med högsta kvalitet. Vi garanterar att alla dokumentationer är på plats så att garantier för Isolergrund kan godkännas för provtryckningen och ni kan få en fullständig och energieffektiv isolergrund för ert modulhus.
provtryckning isolergrund mätning tryckmätningprovtryckning isolergrund mätning tryckmätning
Provtryckning isolergrund
Har du frågor om provtryckning av Isolergrund så kontakta oss så hjälpter vi er oavsett vart i landet ni bygger hus. Vill du veta mer hur en provtryckning av Isolergrund går till? Klicka här!