Referens

Vi jobbar över hela Sverige

Hela landet som arbetsplats​​​​​​​


Mät & Byggprojekt i Viksberg AB har visat sig vara en pålitlig samarbetspartner gång på gång som alltid ställer upp för våra projekt, även när vi behöver deras expertis på kort varsel. Vi har haft förtroendet att arbeta tillsammans på projekt i olika platser som Linköping, Åkersberga, Lidingö, Västerås, Falun och Tänndalen. Oavsett var vi befinner oss geografiskt, kan vi alltid förlita oss på Mät & Byggprojekt i Viksberg AB för att genomföra provtryckningen på ett professionellt och effektivt sätt. De har verkligen varit en pålitlig resurs för oss, och deras dedikation till kvalitet och noggrannhet har gjort dem till en oumbärlig del av vårt team.

 - Magnus Falco 

Samarbetet med entreprenören

Under flera års samarbete med entreprenören har vi aktivt arbetat tillsammans med deras snickare för att säkerställa att luftläckagetalet uppfyller de strikta krav som ställs av hustillverkarna. Dessa krav varierar beroende på hustillverkare och den specifika uppvärmningskällan i varje hus. Men oavsett vad för krav som är ställt på huset så ser vi till att hjälpa snickarna att uppnå målen.


Metodik för luftläckagesökning

Våra arbetsmetoder involverar noggranna luftläckagesökningar i varje projekt. Genom att systematiskt söka efter eventuella läckage och dokumentera eventuella brister i lufttätheten, bidrar vi till att skapa en bättre helhetsbild av byggnadens prestanda. Vid upptäckt av mindre brister genomför vi omedelbara åtgärder på plats för att säkerställa att luftläckaget är inom de specifika kraven. För eventuella större brister dokumenteras dessa noggrant och överlämnas till snickarna, som samarbetar med rätt yrkesgrupp för att säkerställa att åtgärder genomförs på ett professionellt sätt.

​​​​​​​

Fokus på effektiv byggnation

Vårt fokus ligger inte bara på att uppfylla de grundläggande kraven för luftläckagetalet utan också på att identifiera och åtgärda eventuella problem för att säkerställa en effektiv byggnation med minimering av läckage i klimatskal som kan ställa till problem efter inflyttning av de boende. Genom att integrera denna omfattande arbetsmetod i vårt arbete strävar vi inte bara efter att möta förväntningarna utan att överträffa dem och skapa ett tryggt byggnation och bra kommande inomhusmiljö.

Vill du veta mer? Skicka ett meddelande till oss.

Vill du se mer av våra arbeten? kolla in vårt Galleri!

Bygg bättre tillsammans med oss!


Samarbeta med en oberoende provtryckare av hus, så får du möjlighet att erbjuda kunder ett kontrollerat klimatskal vid överlämning samt tillgång till kunskap och goda råd inom lufttät byggteknik. Välkommen!