Diplomerad och certifierad lufttäthetsprovare

Vi utför provtryckningar och byggtermografi i hela Mellansverige, Dalarna, Värmland och Jämtland.

Lufttäthetsprovning, termografi och provtryckning av fastigheter
Hitta luftläckor, kallras och fel som påverkar dina uppvärmningskostnader

Alla anledningar till att provtrycka nybyggda hus


Med en provtryckning hittar du luftläckor, kallras och stora köldbryggor som kan ge ojämn uppvärmning och onormalt stor energiförbrukning. Med en provtryckning får du objektiva värden på husets energiförbrukning, men också möjlighet att upptäcka och åtgärda brister.

Beställ lufttäthetsprovning i hela Mellansverige


Vi utgår från Avesta, men hjälper byggföretag och privatperson som behöver hjälp med kontroll av lufttäthet i hela Dalarna och Mellansverige. Kontakta oss, oavsett om du har ett hus i Örebro, Karlstad, Stockholm, Sundsvall, Linköping eller på någon annan ort. Vi hörs!

Lufttäthetsprovning en garanti mot oplanerade renoveringar

Konstruktioner som inte är täta ger luftläckor och ökade uppvärmningskostnader. Det innebär också en ökad risk för fukt- och mögelskador. Med en provtryckning av husets klimatskal tidigt i byggprocessen kan du undvika problem i framtiden. 

Det här är en lufttäthetsprovning


Under provtryckningen tätas alla naturliga öppningar i huset och sedan sätts huset i undertryck. Genom undertrycket och insamlande av data samt manuell undersökning kan läckage och otätheter i klimatskalet upptäckas. Vid behov och rätt temperaturskillnader används också en värmekamera. Efter undersökningen får du goda råd kring justeringar, och beroende på när i byggprocessen provningen görs, kan många också åtgärdas. Du får också en rapport med alla uppgifter samlade, vilken vid nybyggnation blir en grund till husets slutgiltiga energiberäkning. 

Välj en diplomerad och certifierad lufttäthetsprovare 


När du väljer Mät & Byggprojekt i Viksbergs får du alltid en certifierad och diplomerad lufttäthetsprovare. Vi är utbildade via RISE och ITC, båda ledande forsknings- och utbildningsinstitutioner när det handlar om energi och termografi. Dessutom får du också en leverantör som är helt oberoende, utan bindningar till vare sig husleverantörer eller byggföretag. Det ger dig alltid en korrekt och ärlig mätning.