• provtryckning-mat-och-byggprojekt-i-viksbergs-ab
  • provtryckning-dalarna-termografi
  • provtryckning-lufttathetsmatning-varmland

Mät & Byggprojekt i Viksberg AB

Provtryckning/ Lufttäthetsprovning & Termografi

Varför Provtrycka?


Provtryckning/täthetsprovning är ett utmärkt hjälpmedel för byggentreprenören, hustillverkaren och slutkund för att undvika kort och långsiktigt problem. 

Blowerdoor och Termografi


Vid täthetsprovning används en rad verktyg för att säkersställa att fastigheten uppfyller täthetskravens som ställs. Blowerdoor och värmekamera är bra verktyg när vi letar läckage. 

Otäta konstruktioner kan bl.a orsaka.

  • Ökad energiförbrukning
  • Komfortproblem
  • Fuktskador 

Provtryckning/ Täthetsprovning & Termografi


Provtryckning är ett bra verktyg för att kunna hitta läckage från konstruktionen. Med en provtryckning av fastigheten får ni som säljare av husen, byggentreprenören och slutkund ett kvitto att huset är tätt och energieffektivt. Provtryckningen görs med en Blower Door och värmekamera om det skiljer >5°C inomhus och utomhus.

Vi är utbildade Lufttäthetsprovare enligt SS‑EN ISO 9972:2015 via Rise och Certifiering inom termografi Level 2, ISO 18436-7 via ITC.
provtryckning, luftttähetsprovning, klimatskalprovtryckning, luftttähetsprovning, klimatskal