Lufttätshetsprovning – en garanti för bättre husuppvärmning och innomhusklimat

Lufttätshetsprovning hittar dyra hål i din uppvärmning


Hur bra håller ditt nybyggda hus värmen? Är det tätt där det ska vara tätt? Eller sipprar värme ut på fel ställen och saknas det isolering? Genom en lufttäthetsprovning får du snabbt och enkelt en bra bild av hur det viktiga skal som ska ge bra ventilation, skydda mot fukt och stödja en effektiv energiförbrukning fungerar i huset.

Husets klimatskal, det vill säga tak, fasad, fönster, ytterdörrar samt grund som omsluter de ytor som är uppvärmda, har höga krav på sin funktion. Idag bygger byggtekniken på att leverera hus som har en bra ventilation, men som också är täta för att på så sätt effektiviserar energiförbrukningen. Välisolerade ytor och täthet är därför grunden för att minimera energiförluster.

​​​​​​​Med en provning av lufttätheten i huset hittar du snabbt och säkert eventuella läckor och svagheter. Det kan röra sig om för lite isolering, men också dåliga tätningar av genomföringar i plastfolien eller hål i det skyddande plastytskikt som ska omsluta och hålla isoleringsmaterialet torrt och säkert. Genom en lufttäthetsprovning får du hårda fakta om hur uppvärmningen fungerar och kan hitta var det eventuellt finns brister. 
  • Går du i husköpstankar och vill flytta in i ett nybyggt hus – fråga om lufttäthetprovning är gjord. 
  • Bygger du hus – se till att göra en provtryckning tidigt i processen – det kan spara framtida renoveringskostnader.  

Skicka in er intresseanmälan för en kostnadsfri offert

När görs en lufttäthetsprovning bäst?


Det allra bästa är att provtrycka fastigheten när den byggs. Helst när klimatskalet är klart och VVS-arbeten samt elektricitet är dragen, men innan innerväggar och tak är färdigställda. Då är det lätt att göra justeringar om det finns brister i isoleringen eller luftläckor vid ventilationen upptäcks.

Det är dock aldrig fel att göra en lufttäthetsprovning, speciellt inte om huset inte är mer än fem år gammalt och energiförbrukningen är hög, golven kalla eller det finns kallras på ställen i huset.

Men även ett äldre hus än så kan det vara fördelaktigt att göra en undersökning. Att veta vilka brister som finns gör också att det blir enklare att planera justeringar och renoveringar, så att huset får en tätt och hållfast klimatskal. Det optimala skedet vid nybyggnationer, är att göra en lufttäthetsprovning när vinden är isolerad men plastfolien eller ångspärren i tak och väggar är ogipsad.

​​​​​​​Det kan också vara en god idé att göra en provtryckning i ett senare skede. Då främst för att säkerställa att inget har hänt med tex plastfolien eller ångbromsen under arbetet med att färdigställa innerväggar. Som byggherre och snickare är en provtryckning en möjlighet att garantera att det arbete som utförts håller vad det lovat.

Kontrollera energiberäkningen med lufttäthetsprovning


Alla nybyggda hus idag ska ha en energiberäkning där den som är byggherre ansvarar för att beräkningen stämmer. Det betyder också att byggherren kan garantera det mått på lufttäthet som beräkningen anger stämmer. Genom att provtrycka huset eller fastigheten får du en verklig bild av vad statusen i huset är och om energiberäkningen stämmer. Det är en liten investering som kan göra att du sparar kostnader i form av renovering, tilläggsisolering eller byggjusteringar bara något år efter att huset har kommit i bruk. Det ger också trygghet i en försäljning.

​​​​​​​I en lufttäthetsprovning av husets klimatskal ingår även en rapport på alla värden. Den kan du använda som underlag till handlingarna som behövs för slutsamråd och slutbesiktning av huset. Har du inte en mätning av lufttätheten kan det krävas att du måste samla in elräkningar under ett år och komplettera in dessa uppgifter till kommunen.

Välj kunskap när du väljer lufttäthetsprovning


Det är skillnad på vem som utför en lufttäthetsprovning. Hos oss får du en oberoende leverantör och ett test som inte är knutet till någon husleverantör eller byggföretag. Vi är utbildade av RISE, Research Institutes of Sweden, och är en av 40 företag som har diplomerade och certifierade lufttäthetsprovare enligt SS‑EN ISO 9972:2015. Vi har dessutom certifiering inom termografi Level 2, ISO 18436-7 via ITC. Det ger dig alltid ett test och ett resultat du kan lita på. 
Fråga oss efter vårt Informationsblad för att bygga lufttätt. Med den kan du få lite tips på moment i byggskedet som kan orsaka luftläckage i klimatskalet. Informationsbladet ingår vid beställtning av lufttäthetsprovning.