Referens

Provtryckning är ett verktyg för både privata och offentliga fastigheter

Provtryckning av förskola i Botkyrka

​​​​​​​
Uppdrag: En byggnad som är beställd och klar och på väg att lämnas över. Inför besiktningen ska en provtryckning göra för att säkerställa att lokalerna håller de värden för energianvändning som byggplanen fastslår. Det innebär att klimatskalet behöver fungera tillfredsställande. Att klara av stora ytor i en provtryckning på ett plan är nästan aldrig ett problem. Vid flera våningar krävs att varje plan tas för sig. Den stora utmaningen är istället om det skulle visa sig att stora brister upptäcks när klimatskalet är inbyggt, innerväggar är på plats och det blir stora korrigeringar för att komma tillrätta med de värmeförluster som eventuellt upptäcks.   

Hur kan man provtrycka en förskola?

​​​​​​​
Eftersom det var en förhållandevis stor förskolebyggnad med plats för 180 elever och planlösningen var på totalt 2 600 kvadratmeter, så krävdes viss planering för att kunna sätta hela byggnaden i undertryck. En stor fördel var dock att byggnaden var öppen på alla plan, vilket gör det möjligt att kunna provtrycka alla kvadratmeter i en mätning.

För att kunna sätta undertryck i alla skolan rum och utrymmen på en gång öppnades alla dörrar inom klimatskalet. När byggnaden var satt med undertryck så gicks alla utrymmen igenom med värmekamera för att upptäcka var eventuella luftinfiltrationer.

Vill du veta mer? Skicka ett meddelande till oss.

Vad visade provtryckningen?

I det här fallet upptäcktes inte några större värmeförluster, förutom ett fönster där isoleringen inte var riktigt färdiginsatt. Något som också kunden var medveten om redan innan provtryckningen och hade planerat för att åtgärda. I övrigt så höll byggnadens klimatskal för alla de krav som var satta i byggplanen och som fanns inför byggstart. Det gav vår uppdragsgivare stöd i allt var klart inför kommande slutbesiktning. Byggföretaget kunde också rapportera in resultat enkelt via den dokumentation som alltid ingår i alla lufttäthetsprovningar från oss.

Ett gott råd från Mät & Byggprojekt i Viksberg

Fastighetsbolag och byggföretag som bygger offentliga byggnader, kontor eller industrilokaler har användning av att ha en oberoende mätkonsult i sitt nätverk av underleverantörer. Framtidens byggande handlar om att ta tillvara alla resurser, använda dem hållbart och bygga hus som har låga värmekostnader. Redan i upphandlingar blir det allt vanligare med krav på hållbart byggande och byggteknik som främjar låg energiförbrukning. Där kan vi hjälpa till. 

Genom att arbeta med lufttäthetsprovning och provtryckning som bygger på erfarenhet, kunskap och oberoende, får du en samarbetspartner som kan leverera korrekta analyser och konkreta förbättringar när brister upptäcks. Samtidigt får du tillgång till kompetens som gör dina upphandlingar starkare och kommer både ditt företag och dina underleverantörer tillgodo.

Välj kunskap när du väljer lufttäthetsprovning

Det är skillnad på vem som utför en lufttäthetsprovning. Hos oss får du en oberoende leverantör och ett test som inte är knutet till någon husleverantör eller byggföretag. Vi är utbildade av RISE, Research Institutes of Sweden, och är en av 40 företag som har diplomerade och certifierade lufttäthetsprovare enligt SS‑EN ISO 9972:2015. Vi har dessutom certifiering inom termografi Level 2, ISO 18436-7 via ITC. Det ger dig resultat du kan lita på. 
Vill du se mer av våra arbeten? kolla in vårt Galleri!

Bygg bättre tillsammans med oss!


Samarbeta med en oberoende provtryckare av hus, så får du möjlighet att erbjuda kunder ett kontrollerat klimatskal vid överlämning samt tillgång till kunskap och goda råd inom lufttät byggteknik. Välkommen!