Inför provtryckning

Vid provtryckning 

Vid provtryckning av hus från Svenska Husgruppen som Forsgrens Timmerhus och Faluhus så krävs en del förberedelser för att mätningarna skall gå smidigt. Här har vi samlat en del punkter som måste åtgärdas innan besöket så vi kan lägga mer tid på läckagesökningar och att åtgärda eventuella brister. 

Ytterdörrar

Vid provtryckning så skall en dörr användas för placering av fläkt. Övriga ytterdörrar som ej är monterade skall tätas för att motverka läckage. Montera en plastfolie i dörrsmyg och tejpa med åldersbeständig tejp i smyg och mot plattan. Skall en dubbledörr eller dörr med sidoljus monteras så måste man tejpa rubt dörrkarm mot smyg och golv. Enklast är även att montera en plastfolie sidan om dörren som bilden nedan visar. Detta är en bra lösning för att montera fläkten och få tätt dörren.

Tätningar av dörrar och fönster

Se till att alla ytterdörrar och fönster är fogade mellan karm och smyg/golv. Se även till att plastfolien från smygen är nertejpad mot golvet. 

Inkommande matning till byggcentral

Vid inkommande elkablar som går igenom ett fönster så måste antingen fönstret plastas och tejpas mot smyg. Annars går det att ta ur kabeln och dra in den genom den röda duken till fläkten. Detta gäller om placeringen av fläkten är i närheten av kabeln och att kablen är tillärckligt lång för att dras in via dörröppningen som fläkten är placerad i. Nedan är en bild på plastat fönster med tejpning runt kabeln.

Vindsluckor

Samtliga vindsluckor som är monterade innomhus måste vara monterade och drevade/tätade. Skulle inte en vindslucka vara monterad så skall den vara provisoriskt plastad och tejpad. Lämna ej hålet till vindsluckan öppet vid provtryckning.

Dubbla takstolar och Bjälkar

Läcakge kan uppstå mellan takstolarna i i mellanbjälklag om det inte finns någon tätning mellan vid montage. Går det att få in en tummstock mellan tekstolarna och förbi plastfolien så risken stor för läckage. Det man kan göra för att undvika luftinfiltration är foga mellan tekstolarna och skruva ihop dom så mellanrummet blir så litet som möjligt. Se till att tejpningen från plkastfolien går ner från plasten och öven området som är fogat för att begärnsa luftinfiltrationen. Är mellanrummet för litet för att kunna foga så kan man borra med en smal borr för att få en lite skåra för fogen att kunna gå igneom hela vägen. Sen tejpar man över hålet mot tejpningen runt om takstolarna.

Beskrivning av bild nedan.
1. Borra ett litet hål mellan takstolarna till andra sidan. Foga hålet hela vägen.
2. Tejpa över hålet och mot tejpningen runt takstolen. Detta skall göras på båda sidorna.

Tätning av Tilluftsventiler

Vid montage av tilluftsventilerna så skall det tejpas runt rören. Brister kan uppstå om man borrar upp för ventilerna när panel eller gips är monterat. Då är det svårt att kunna täta runt röret på ett effektivt sätt.

Tätningar av elektriker

Varje slang måste tätas var för sig. Att gå ut med alla slangar från samma hål och inte täta mellan slangarna kommer orsaka ett stort luftinfiltration. Bättre att sprida ut slangarna för att lättare kunna täta ordetligt.  Bilden nedan visar hur man tätar på ett effektivt sätt. 

Tätningar av hål i fönstersmygar

Hålen som är tagna i fönstersmygar i fabrik till husresningen måste isoleras och tejpas över. Dessa hål orsakar luftinfiltration.

Skicka in en intresseanmälan och få kostnadsfri offert