Inför provtryckning

Vid provtryckning av klimatskal

För att genomföra en smidig provtryckning av ett hus krävs vissa förberedelser. Nedan har vi sammanställt några åtgärder som måste vidtas innan besöket för att vi ska kunna ägna mer tid åt läckagesökning och eventuella åtgärder. Alla hus ser olika ut och vissa punkter kanske inte stämmer ihop med ert projekt men gå igenom och se vad för information ni kan använda.

Ytterdörrar

Fläkten kommer placeras i en av ytterdörrarna. Eventuella andra ytterdörrar som ännu inte är monterade bör tätas för att förhindra läckage. Gå även igenom så dom monterade dörrarna är drevade och tätade. För att på enklaste sätt täta dörr/fönsteröppningar så montera en plastfolie i smygen och tejpa det mot plattan med hjälp av åldersbeständig tejp. Vid montering av en dubbeldörr eller en dörr med sidoljus bör man också tejpa dörrkarmen runt smyg och golv för att säkerställa tätning. För en enklare lösning kan man också montera en plastfolie på sidan om dörren enligt bilden nedan. Detta är en effektiv metod för att installera fläkten och uppnå en tät dörr.

Skicka in en intresseanmälan och få kostnadsfri offert

Vill du se mer av våra arbeten? kolla in vårt Galleri!

Vindsluckor

Det är viktigt att alla monterade vindsluckor inomhus är korrekt monterade och tätade. Om en vindslucka inte är monterad ska den provisoriskt täckas med plast och åldersbeständig tejp. Se till att inte lämna öppningen till vindsluckan öppen inför provtryckningen.

Inkommande matning till byggcentral

Vid inkommande elkablar genom ett fönster finns det två alternativ. Antingen kan fönstret täckas med plast och tejpas mot smygen och runt kablarna. Eller så kan kabeln tas ur och dras genom öppningen för fläkten som vi använder. Detta alternativ är bra om fläktens placering är nära kabeln och om kabeln är tillräckligt lång för att dras in genom dörröppningen där fläkten är placerad. Nedan finns en bild på ett fönster som är täckt med plast och där kabeln är tejpad runt.

Tätningar av dörrar och fönster

För att säkerställa en god tätning, se till att alla ytterdörrar och fönster är fogade, tejpade eller drevat noggrant mellan karm och smyg/golv. Dessutom bör du se till att plastfolien från smygen är ordentligt tejpad ner mot golvet. Se även till att använda plastad drev om det inte finns någon bottningslist då drev utan plast är ej tillräckligt tät.

Tätningar av slanggenomföringar

Det är viktigt att varje slang tätas separat. Om flera slangar passerar genom samma hål utan att tätas emellan, kan det leda till betydande luftinfiltration. Det är bäst att sprida ut slangarna för att möjliggöra en korrekt tätning. Se även till att täta evetuella punkteringar av plastfolien från elektikern när dom borrar upp sig genom inneväggar för sina slangar.  Nedan visas på den stora bilden en effektiv metod att täta på. Den lilla bilden i vänster hörn visar hur man inte skall täta. 

Tätning av Tilluftsventiler

Vid montering av tilluftsventiler är det viktigt att tejpa runt rören. Om man borrat upp för ventilerna efter att panel eller gips har monterats kan det uppstå brister. Det blir då svårt att uppnå en effektiv tätning runt röret.

Platta som ej är färdigställd

Om plattan inte är helt färdigställd, exempelvis i badrummet eller vid öppningar för vattenrör, är det viktigt att temporärt tätas dessa områden för att förhindra stora läckage. Det är lätt för luften att tränga igenom hål i plattan, vilket kan leda till problem vid provtryckning. För att undvika luftinfiltrationer bör man temporärt täcka dessa områden med plastfolie och noggrant tejpa runt öppningarna i plattan.

Dubbla takstolar och Bjälkar

Om det inte finns någon tätning mellan takstolarna i mellanbjälklaget kan det uppstå läckage. Om det går att få in en tumstock mellan takstolarna och förbi plastfolien, finns det en risk för läckage. För att undvika luftinfiltration kan man foga mellan takstolarna och skruva ihop dem så att mellanrummet blir så litet som möjligt. Se till att tejpa plastfolien från plastfolien i yttervägg/tak och över området där fogningen har gjorts för att begränsa luftinfiltrationen. Om mellanrummet är för litet för att kunna foga, kan man borra ett litet hål med en smal borr för att skapa en skåra som fogen kan gå igenom. Därefter tejpar man över hålet mot plastfolien och tejpningen runt takstolarna.
Beskrivning av bilden ovan:
  1. Borra ett litet hål mellan takstolarna till andra sidan och foga hela vägen.
  2. Tejpa över hålet och mot tejpningen runt takstolarna. Detta bör göras på båda sidor.

Läckage vid Lecablock

Lecablock används ofta av grundföretag för att gjuta grunder. Tyvärr är lecablock inte i sig själva täta och kan medföra betydande läckage. Det är därför avgörande att grundföretaget även noggrant slammar ett lager över lecablocken för att förhindra sådana problem. Om detta inte har åtgärdats innan provtryckningen måste man provisriskt täta dessa områden.
För att provisriskt täta eventuella läckage kan man använda plastfolie som tejpas mot plattan från ytterväggarna. Alternativt kan man tejpa över lecablocken, särskilt vid dörröppningar där det kan finnas mindre ytor. Dessa åtgärder hjälper till att förhindra att luft tränger in eller ut genom potentiella läckagepunkter. Det är viktigt att komma ihåg att denna temporära tätning endast är ett tillfälligt åtgärd. På lång sikt bör grundföretaget se till att lecablocken är ordentligt tätade för att undvika eventuella framtida läckageproblem. Genom att vidta åtgärder för att säkerställa en tät grund kan man undvika kostsamma reparationer och upprätthålla en effektiv och hållbar byggnadsstruktur. Om situationen ser ut som på bilden nedan krävs det åtgärder för att tätningen ska bli korrekt.

Tätning i mellanbjälklag

Denna punkt stämmer inte in på alla husmodeller men har fastigheten en övervåning med tejpat mellanbjälklag så är detta bra information.
En avgörande faktor för att uppnå hög kvalitet är att säkerställa en korrekt tätning av mellanbjälklaget. Det är viktigt att noggrant och ordentligt tejpa bjälkarna. Se till att trycka till tejpen ordentligt för att säkerställa att den sitter fast och täcker hela bjälken. Det är även viktigt att se till att det finns en tätning mellan dubbla och trippla takstolar.
På bilden visas ett exempel där ett läckage har åtgärdats genom att borra hål och sedan använda fogskum för att tätas mellan takstolarna. Detta är en metod som tidigare rekommenderades och den visar sig vara effektiv för att hantera läckage och säkerställa att takstrukturen förblir tät och skyddad.
Att vara noga med tätningen av mellanbjälklaget och takstolarna är av största vikt för att undvika framtida problem med läckage och för att säkerställa en hållbar och energieffektiv byggnad.