Referens

Använd lufttäthetsprovning vid Energiberäkning 

Kontroll av energiberäkning i örebro

​​​​​​​Uppdrag: Lufttäthetsprova 34 lägenheter i radhus och flerfamiljshus som en del i en energideklaration. Uppdragsgivare är en nybildad bostadsrättsförening.

Utmaning: Uppdraget var att göra oberoende kontroller ett stort antal lägenheter för att följa upp så att byggherrens löften om en låg energiförbrukning i de nya husen var validerade. Alla bostadsrättsinnehavare hade köpt sin bostad med hjälp av ett grönt bolån, och en lufttäthetsprovning var en del i att garantera att bostaden kunde fullfölja bolåenvillkoren.

​​​​​​​Ett grönt bolån erbjuds idag av flera olika banker på marknaden. Det är ett bolån som innebär rabatt på bolåneränta men som också innebär olika miljövillkor där energiförbrukning kan vara ett. Mät & Byggprojekts uppdrag innebär att kontrollera att de nybyggda bostäderna hade uppnått kraven för att grönt bolån. Det var alltså av stor vikt att mätresultatet höll det som byggherren hade lovat.
Vill du se mer av våra arbeten? kolla in vårt Galleri!

Skicka ett meddelande till oss och få offert på provtryckning!

Så gjordes lufttäthetskontrollen

Utförande: Alla bostäder provtrycktes. Med hjälp av ett undertryck i bostaden blev det möjligt att testa hur tät klimatskalet var och säkra att det inte fanns stora värmeläckage vid exempelvis fönster, ventilation, dörrar och rörledningar.

Eftersom det redan vid byggstart var bestämt att bostäder skulle kunna vara kvalificerade för grönt bolån och höga krav på energiberäkningen fanns, var det viktigt för byggherren att kunna erbjuda en oberoende aktör. Det borgar för neutralitet och att det efterföljande dokumentationen bygger på korrekta värden.

Vad visade lufttäthetsprovningen när 34 bostäder var klara?

I det här fallet fanns inga stora brister i klimatskalen, trots att det var ett stort antal bostäder som provtrycktes. Det innebar att alla bostäder klarade de värden som var fastlagda i energiberäkningen och stämde mot det underlag som fanns med i bolåneansökan. Det gav grönt ljus för alla gröna bolån och de nya bostadsrätts-innehavarna kunde flytta in en bostad med låg energiförbrukning och låga värmekostnader.

Ett gott råd från Mät & Byggprojekt i Viksberg

Använd lufttäthetsprovning som en del i ett kvalitetsarbete för att säkerställa att produktionen av fastigheter, lägenheter och villor håller de krav du som byggföretag vill leverera på. Mät & Byggprojekt i Viksberg har samarbeten med flera hustillverkare och byggföretag för att vara en stöttepelare i deras kvalitets- och utvecklingsarbete.

Idag är energiberäkning och värmekostnader viktiga sälj-argument när det handlar om att köpa ett hus eller lägenhet. Att bygga lågenergihus och lågenergibostäder kräver uppföljning och noggrannhet för att se till att alla delar i huskonceptet bidrar till att stötta bostadens möjlighet att använda energi och värme effektivt. Här kan lufttäthetsprovning vara ett instrument som
​​​​​​​ger återkoppling och bekräftelse, och som hittar punkter för förbättring.  

Välj en oberoende lufttäthetsprovare
Med en oberoende leverantör får du ett test du kan lita på. Oavsett om du är privatperson, byggföretag eller beställare. Vi är utbildade av RISE, Research Institutes of Sweden, och är en av 40 företag som har diplomerade och certifierade lufttäthetsprovare enligt SS‑EN ISO 9972:2015. Vi har dessutom certifiering inom termografi Level 2, ISO 18436-7 via ITC.

Vill du veta mer om lufttätt byggande?


Samtidigt få goda råd om hur du håller ett klimatskal tätt under byggprocessen? Kontakta oss, så får du veta mer!