REFERENS

Lufttäthetsprovning som ett led i kvalitetsarbete och tryggare husköp

Löpande lufttäthetsprovning i Dalarna


Uppdrag: Löpande hjälpa till med provtryckningar för nybyggda hus av Forsgrens Timmerhus och Faluhus åt Svenska Husgruppen. Provtryckningen är obligatorisk för en del av företagets husproduktioner, och ibland erbjuds den som ett tillval som köparen av bostaden kan göra inför husköpet. Vi är en underleverantör till kunden, och ser till att lufttäthetsprovning görs, dokumenteras och rapporteras.
Svenska_husgruppen_provtryckning

Hur testas hus från Svenska husgruppen?

Det är ett uppdrag som har pågått några år, där köparen av hus från Faluhus och Forsgrens Timmerhus får köpa ett hus där provtryckning är gjord.  

Utförande: Löpande görs lufttäthetsundersökningar och provtryckningar för nybyggda hus och fastigheter från Svenska Husgruppen i Borlänge. Lufttäthetsprovningarna är gjorda när husen eller bostäderna är klara och ska lämnas över till de nya ägarna.
Vill du se mer av våra arbeten? kolla in vårt Galleri!

Vill du lufttäthetsprova ditt hus? Skicka ett meddelande till oss:

Vad visade lufttäthetsprovningen?

Eftersom detta är ett led i ett löpande utvecklingsarbete hos kunden är det sällan några stora brister upptäcks idag. Uppdraget har pågått under lång tid och under den här tiden hjälper vi dom underleverantörer som tas in, att bygga enligt Svenska Husgruppens krav som är satta för luftätheten i fastigheten. Exempelvis snickare, elektriker eller rörmokare, har får input av oss så att vi minimerar att ev vanliga misstag som kan leda till läckor inte görs. Det handlar till exempel om noggrannhet vid säkring av genomföringar och rör. Detsamma gäller att använda rätt material för exempelvis tejpning vid genomföringar och att göra så få hål för genomföringar som möjligt.

​​​​​​​Genom åren har det blivit tydligt hur viktiga detaljerna är och vilken stor betydelse de har för hur tät klimatskalets plastfolie blir. De Faluhus och Forsgrens Timmerhus som Svenska Husgruppen bygger och levererar har idag höga och säkra resultat i sina mätningar, där klimatskalen håller tät och hög kvalitet. I de fall där eventuella brister upptäcks så hjälper vi till tillsammans med snickarna på plats att direkt åtgärda bristerna. Det ger de som köper ett hus en stor trygghet inför livet i nya huset.

Ett gott råd från Mät & Byggprojekt i Viksberg

Lufttäthetsprovningar kan användas både i ett kvalitetsarbete och som försäljningsargument. För byggföretag och husproducenter är det en förhållandevis liten investering som enkelt kan bli ett användbart och mätbart mål. Det fungerar både som ett generellt utvecklingsmål för företaget i stort och som ett konkret mål för att  personalen ska kunna utvärdera sitt arbete.

Samtidigt är en lufttäthetsprovning en stor trygghet för en bostadsrättsförening eller en enskild husköpare. Den ger konkret kunskap om uppvärmningsförmågan. Att veta att provtryckning och undersökning med värmekamera är gjord innan köp, eller kan köpas till som en tjänst jämförbar med besiktning, är en service som skapar förtroende och signalerar öppenhet.

Välj alltid en oberoende lufttäthetsprovning

Det är skillnad på vem som utför en lufttäthetsprovning. Hos oss får du en oberoende leverantör. Alla lufttäthetsprovare hos Mät & Byggprojekt i Viksberg är utbildade av RISE, Research Institutes of Sweden, och är en av 40 företag som har diplomerade och certifierade lufttäthetsprovare enligt SS‑EN ISO 9972:2015. Vi har dessutom certifiering inom termografi Level 2, ISO 18436-7 via ITC. Det ger dig alltid ett test du kan lita på. 

Är du ett byggföretag som vill veta mer om hur du säkrar ett tät klimatskal och bygger både tätt och säkert?
​​​​​​​

Kontakta oss, så får du veta mer om hur du kan använda lufttäthetsprovning som konkret kvalitetsuppföljning och en trygghet för husköpare.