REFERENS

Termografi hjälpte till att hitta allvarliga uppvärmningsbrister i Vemdalen

Ett fritidshus med höga ELRÄKNINGAR

​​​​​​​
Uppdrag: Undersöka ett nybyggt fritidshus i Vemdalen med hjälp av termografi och provtryckning för att kontrollera husets isoleringsförmåga och klimatskal.
​​​​​​​
Utmaning: Ägaren till det nybyggda huset kände att det drog kallt längs golvet och att huset under uppvärmning inte fick en jämn värme inomhus. Framförallt var ägaren fundersam över husets höga elräkningar. De förbrukade kilowattimmarna verkade inte vara i paritet med hur ett hus med denna typ av byggkonstruktion och storlek borde ha.

Eftersom det vid byggnation av fritidshus inte krävs energideklaration eller energiberäkning inför bygglov, hade ägaren inga uppgifter att jämföra med. Detta är annars en bra kontroll av energiförbrukning och kontroll av hur bra uppvärmningssystemet i huset faktiskt fungerar i verkligheten. Huset hade inte heller genomgått en lufttäthetsprovning när det byggdes, så det fanns ingen dokumentation kring hur klimatskalet var producerat och om det var det som var orsaken till husets ojämna värme.
Vill du se mer av våra arbeten? kolla in vårt Galleri!

Vill du veta mer? Ställ en fråga om lufttäthetsprovning

Hur testades huset i vemdalen?

För att ta redan på om det fanns värmeläckor i huset och för att få en komplett bild av hur luftströmmar och värme rörde sig i huset, gjordes både en undersökning med hjälp av termografi och en lufttäthetsprovning. Genom att sätta byggnaden i undertryck för att tvinga in luft utifrån i eventuella hål och läckor. Den kalla luften kan sedan dokumenteras och visas med hjälp av bilder från värmekamera. Efter att undersökningen är gjord sammanställdes alla mätpunkter och insamlade data i en analys och slutrapport som presenterades för beställaren.

Vad avslöjade termografiundersökningen?

I det här fallet så upptäcktes stora brister i klimatskalet och ägarens känsla av att energiräkningarna var alldeles för höga kunde bekräftas med dokumenterad data. För att åtgärda felen, så krävdes reparationer och justeringar. Med hjälp av rapporten och dokumentation så visste ägaren till huset att felen var bekräftade och var i huset bristerna fanns.

​​​​​​​En lufttäthetsprovning ger också underlag som kan användas vid reklamation i de fall där huset är nybyggt. Det är också ett underlag som är vid god hjälp när hus behöver renoveras. Ett gott råd vid inflyttning i ett nyköpt hus är att redan från början följa husets energianvändning och jämföra det mot den energi-beräkning som säljaren har lämnat.

Ett gott råd från Mät & Byggprojekt i Viksberg:

Fråga alltid om lufttäthetsprovning är gjord vid nybyggnation, så att klimatskalet är korrekt och tätt. Precis som att begära att för göra en oberoende besiktning av ett hus inför köp, kan det vara en god idé att be om att få ta del av energiberäkningen och sedan själv göra provtryckning av huset för att få en bild av hur upp-värmningskostnaderna kommer att bli när huset är i drift.
Boka gärna in i god tid med kontrollansvarig och snickare så provtryckning blir utförd vid rätt tid i byggskede.

Välj en oberoende lufttäthetsprovare

Hos oss får du en oberoende leverantör och ett test som inte är knutet till någon husleverantör eller byggföretag. Vi är utbildade av RISE, Research Institutes of Sweden, och är en av 40 företag som har diplomerade och certifierade lufttäthetsprovare enligt SS‑EN ISO 9972:2015. Vi har dessutom certifiering inom termografi Level 2, ISO 18436-7 via ITC. Det ger dig mätningar du kan lita på. 

Ska du köpa ett nyproducerat hus?


Använd termografi och provtryckning för att säkra att husets klimatskal är korrekt och tätt. Läs mer här och boka en lufttäthetsprovning