Utfördande av provtryckning av Isolergrund

Kort om Isolergrund

Det finns två olika varianter av isolergrunder men konceptet är den samma. En fläkt skapar ett undertryck i den täta och isolerade krypgrunden. Genom att göra det så får man en bra inomhusmiljö där eventuella föroreningar i luften från marken går ej upp i bostaden. Antingen görs det med en separat fläkt i krypgrunden eller av bostadens frånluftsvärmepump genom ett ventilationsrör ner i grunden. Denna funktion säkerställer man genom att provtrycka Isolergrunden. Det görs efter injustering av ventilationen(OVK) och kan göras innan dom boende flyttar in.
provtryckning tryckmätning isolergrund certifieradprovtryckning tryckmätning isolergrund certifierad

hur går en provtryckning av isolergrund till?

Provtryckning även känd som tryckmätning av Isolergrund är för att säkerställa optimal prestanda. När vi besöker er fastighet utförs noggranna mätningar av vårt kunniga team, utrustade med kalibrerade mätinstrument. Följande parametrar mäts:
  • Undertrycket i bostaden och grunden.
  • Luftflödet från fläkten i grunden eller från frånluftsvärmepumpen.
  • Luftfuktigheten inomhus, grunden och utomhus.
  • Temperaturen även det inomhus, grunden och utomhus.

Allt detta för att den rätta balansen uppnås, vilket resulterar i en högkvalitativ inomhusmiljö och ett energieffektivt hus. Vår dedikation till detaljer och precision gör att ni som boende kan känna er trygga i vetskapen om att er Isolergrund är optimerad för bästa möjliga prestanda.

Skicka in en intresseanmälan och få kostnadsfri offert

vi är certifierade provtryckare av isolergrund
Vill du se mer av våra arbeten? kolla in vårt Galleri!

Genomgång av isolergrunden

Vid besöket kommer även en besiktning av grunden utföras för att säkerställa att allt ser bra ut tätningar av plastfolien och för att täta eventuella bristfälliga tätningar av rör mm. Samtidigt som man är inne i grunden så mäts luftfuktigheten och temperaturen i grunden. Vi är er pålitliga partner för att säkerställa att er välisolerad grund har optimala förhållanden, så att ni kan flytta in i ert hus med full trygghet och komfort. Ni kan lita på oss för att skapa en sund inomhusmiljö och säkra ert hem för långsiktig hållbarhet när ni bygger med Isolergrunds krypgrundssystem.
Mätningar av luftfuktighet och temperatur görs samtidigt som vi inspekterar tätningar i grunden.

Boka en lufttäthetsprovning av klimatskalet samtidigt


En lufttäthetsprovning av klimatskalet är lika viktig som provtryckningen av Isolergrunden. Detta säkerställer att läckagetalet överensstämmer med energiberäkningen och möjliggör verifiering för att undvika onödiga fördröjningar från kommunen med tex ett interimistiskt slutbesked. Dessutom är ett tätt klimatskal avgörande för en energieffektiv och trivsam inomhusmiljö. Genom att utföra lufttäthetsprovningen i ett tidigt skede, kan vi lokalisera eventuella brister i klimatskalet och åtgärda dem på plats för att garantera bästa möjliga resultat.
provtryckning av klimatskal sverigeprovtryckning av klimatskal sverige
Har du funderingar angående provtryckningar av Isolergrunder så kontakta oss så hjälpter vi er oavsett vart i landet ni bygger hus.