Referens

Provtryckning är ett verktyg för både privata och offentliga fastigheter

Lufttähetsprovning av aktivitetshall i Sundsvall

​​​​​​​
I slutet av 2023 fick vi förtroendet att täthetsprova Sundsvalls nya aktivitetshall som öppnar portarna under 2024 för allmänheten. Lokalen är så pass stor så den är utrustad med en skatepark, höghöjdsbana och trampolinpark. Vi på Mät & Byggprojekt i Viksberg AB säkerställt byggnadens energieffektivitet genom omfattande läckagesökningar med värmekamera. Med lufttähetsprovning och termografering ser vi till att lokalen uppfyller de högt ställda kraven på lufttäthet. Tillsammans med Klara Arkitekter och Lindesbergs Bygg ser vi till att jobba för hållbara och inspirerande byggnadsprojekt.

Optimal täthet i klimatskalet

I detta spännande byggprojekt tog vi på Mät & Byggprojekt i Viksberg AB tidigt ansvar för att säkerställa den optimala tätheten i klimatskalet. Fastigheten som var konstruerad med sandwichpaneler, trästomme och betongplatta på mark gav utmaningar med stora fönsterpartier och portar på varje plan. Att korrekt montera och täta dessa komponenter är avgörande för att minimera luftläckage och därmed optimera energieffektiviteten.

Noggrann läckagesökning

Vår insats började med en noggrann läckagesökning, där vi utsatte hela fastigheten för ett undertryck på 50 Pa. Genom att placera två fläktar med kapacitet på 4000l/s i en av ytterdörrarna så skapar vi ett undertryck i fastigheten och som framhäver luftinfiltrationer i klimatskalet och avslöjar eventuella brister. För att lokalisera och dokumentera exakta läckagepunkter använde vi termografi med en värmekamera. Vid luttäthetsprovningen fanns en temperaturskillnad på mer 10 °C mellan inomhus- och utomhusmiljön som gjorde att vi kunde tydligt och effektivt identifiera var luftläckaget uppstod.

Vikten av lufttäthet

Vid luftäthetsprovningar eller så kallade provtryckningar av klimatskal på sådana stora fastigheter krävs ett stort arbete av alla yrkesgrupper. Det finns många punkter i byggskedet där det finns risk för luftläckage om man inte följer ritningarna och planeringar för att säkerställa att byggnaden blir så lufttät som det är möjligt. Detta är något som kommer göra så att byggnaden blir energieffektiv och skapa ett bra inomhusmiljö.

Vill du veta mer? Skicka ett meddelande till oss.

Vill du se mer av våra arbeten? kolla in vårt Galleri!

Bygg bättre tillsammans med oss!


Samarbeta med en oberoende provtryckare av hus, så får du möjlighet att erbjuda kunder ett kontrollerat klimatskal vid överlämning samt tillgång till kunskap och goda råd inom lufttät byggteknik. Välkommen!