Termografering av Fastigheter

Upptäck dolda brister i din fastighet med termografering.

​​​​​​​
Termografi med en värmekamera är ett bra hjälpmedel när vi letar läckage i klimatskalet och brister i fastigheten. Genomföringar i klimatskalet som ej tätade ordentligt, oisolerade områden i vägg eller tak. Även dörrar och fönster som har brister från fabrik kan upptäckas med hjälp av en värmekamera. 

Har ni några misstankar att det finns brister i fastigheten eller vill besikta den besiktad innan renovering eller husköp så kontakta oss.

termografi-mat-och-byggprojekt-i-viksbergs-ab-luftinfiltration-takvinkel-balktermografi-mat-och-byggprojekt-i-viksbergs-abtermografi-mat-och-byggprojekt-i-viksbergs-ab-luftinfiltrationtermografi-mat-och-byggprojekt-i-viksbergs-ab-luftinfiltration-mellanbjalklagtermografi-mat-och-byggprojekt-i-viksbergs-ab-lackage-takvinklartermografi-luftinfiltration-elektriker
Vad man kan upptäcka med Byggtermografi eller värmekamerabesiktning.
  • Brister i klimatskalet
  • Brister i isolationen, isoleringen
  • Otätheter som ger upphov till drag eller kallras
  • Fukt
  • Placering av värmeslingor i golv
Användningsområden för termografering.
  • Provtryckning/Lufttäthetsprovning
  • Besikning av fastigheter
  • Fuktsökning
  • Läckagesökning golvvärmeslinga
  • Upptäcka köldbryggor och luftinfiltrationer

Skicka in er intresseanmälan för en kostnadsfri offert