Termografering av Fastigheter

Termografi och värmekamera ger dig kunskap om värmeisolering


Kallras eller svårt att hålla en jämn temperatur i vissa av husets rum? Det kan bero på lufthål och läckor i klimatskalet. Precis som att felaktiga genomföringar av Im-rör och elledningar kan ge fuktinsläpp och drag. Med hjälp av en värmekamera i kombination med lufttäthetsprovning blir det tydlig var läckor finns. Undersökning med termografi och värmekamera görs med fördel inför husköp eller slutbesiktning, eller som en del i en lufttäthetsprovning för att mäta sannolik och framtida energiförbrukning. Du kan också använda värmekamera för att undersöka misstankar om fukt- och mögelangrepp. En undersökning med värmekamera tillsammans med luttäthetsprovning är en investering väl värd att göra med tanke på att brister och läckage kan upptäckas och åtgärdas innan huset är färdigbyggt. Eller så får du ett underlag som hjälper dig att lösa ett permanent problem med uppvärmning. En värmekamera är också en väg till en bättre och säkrare renovering. Med en värmekamera kan till exempel också golvvärmeslingor upptäckas och sättas ut, vilket kan underlätta stort vid renoveringar eller installationer som påverkar värmegolv. Kontakta oss, så får du hjälp och goda råd. Mät & Byggprojekt i Viksbergs utgår från Avesta och finns tillgänglig för uppdrag i hela Dalarna, men tar också uppdrag söderut mot Örebro såväl som Åre och Sundsvall norrut. 

Vill du veta mer är du varmt välkommen att skicka ett meddelande till oss här bredvid. Du kan också nå oss direkt på info@mobyggprojekt.se. 
Denna box säkerställer att sajtsidan inte indexeras av sökmotorer

Välj alltid en utbildad och oberoende leverantör

Kunskap, råd och uppgifter du kan lita på är viktiga delar i en undersökning med värmekamera och lufttäthetsprovning. Hos oss får du en leverantör som är oberoende men också är utbildad inom termografi Level 2, ISO 18436-7 via ITC. ITC, Infrared Training Center, är världsledande på utbildning inom värmekamerateknik och termografi. Det gör att vi har utbildning enligt internationella standarder. Mät & Byggprojekt i Viksberg är en oberoende aktör, vilket alltid ger dig en ärlig dialog och korrekta fakta. För oss är kunskap och målet att hjälpa till med förbättringar alltid i fokus. 

Kort om termografi och tekniken bakom en värmekamera


Värmekameran bygger på att fånga bilder med hjälp av infraröd strålning och det faktum att alla föremål utstrålar en viss energi beroende på temperatur. Generellt gäller att ju varmare ett föremål är desto mer strålning i det infraröda termiska området avges. Värmekameran mäter strålningen på olika föremål och kan på så sätt fånga bilder av temperaturskillnader. När det handlar om att undersöka dåligt isolerade områden eller luftläckor så visar värmekameran upp bilder där temperaturer skiljer sig åt och på så vis kan problem visas. 

Skicka in er intresseanmälan för en kostnadsfri offert